Van God los (006)

zondag 8 april-2007
Wat in het vorige Van God losse Actueeltje staat geciteerd geldt voor vele fundamentalistisch Roomsgelovigen nog precies zo. Het bezit van het Rode Boekje van de Seksuele Revolutie was overigens voor de R.-K. jongere niet zonder risico. Als scholier ermee betrapt worden gaf op katholieke scholen aanleiding tot zware sancties en zelfs uitsluiting.
Wie tekeergaat over de achterlijkheid van landen met een islamitische cultuur kan zich beter eerst maar eens realiseren dat het nog maar héél kortgeleden is dat niet alleen alle fatsoenlijke vrouwen in Nederland met een hoofddoek rondliepen, maar óók dat toen niet alleen de rechten in de leer maar (vrijwel) alle katholieken dingen heel normaal vonden waarvoor we tegenwoordig met spoed het busje bellen.

Op het adres Lange Putstraat 44 in Den Bosch is de kerkelijke rechtbank van het bisdom, het Officialaat, gevestigd. In een nog niet zo heel erg grijs verleden gaf vanaf dat adres de Nationale R.-K. Commissie voor Jeugdwerklozenzorg een nuttig werkje uit, het “Levenscompas voor Katholieke Meisjes die in Moeilijke Omstandigheden Leven en Arbeiden”. Mag je als vrouw tijdens een verkrachting je slechts verweren op zodanige wijze “dat zij haar aanrander niet doodt of hem ernstige verminkingen toebrengt”, onder omstandigheden waarin van verkrachting geen sprake is maar slechts van iemand die in stervensnood onmiddellijk medische hulp nodig heeft, mag je die rustig wél laten creperen.
Onder het kopje “Wat te doen bij een ernstig ongeluk?” staat dat Katholieke Meisjes d.i.M.O.L.e.A. bij voorkeur wel E.H.B.O. dienen te verlenen en: “Zorg in ieder geval een dokter te waarschuwen.” Maar dan, je gelooft je ogen niet: “Maar zorg toch nog eerder voor zijn ziel. Probeer dus éérst een priester te bereiken in de dichtstbijzijnde pastorie of klooster (...)”. Voorts wordt aangeraden bij de stervende neer te knielen “en zeg dicht bij zijn oor mooi en duidelijk enkele korte schietgebeden”, waartoe van allerlei opbeurends wordt gesuggereerd zoals onder (veel) meer “Lieve Heer, vergeef me mijn zonden” en “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.” Elders in het werkje is een groot aantal andere (schiet)gebedmogelijkheden opgenomen waaronder: “Geestelijk Vat, bid voor ons”, “Eerwaardig Vat, bid voor ons”, “Heerlijk Vat van Godsvrucht, bid voor ons” en nog een onwaarschijnlijk aantal andere Holle, pardon, Heilige Vaten tot Welke gevoodood kan worden.

Hallo, ís u daar nog, snerend over die achterlijke islami’s die nog in de duistere Middeleeuwen verkeren? En het vasten van de baarden en burka’s, dat doen van de weeromstuit steeds meer gelovigen met een andere religieuze achtergrond ook weer. De katholieken voegen daaraan nog een spannende extra dimensie toe, want een Werkelijk Enig Ware Gelovige mag de godganse Aswoensdag voor paal lopen met op het voorhoofd een fors kruis van as dat daar door een priester op gestempeld is. Overigens is (onder meer) Aswoensdag in de meest recente versie van het Roomse kerkelijk wetboek als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven. Maar aan voodoo doen we niet, in Nederland!

Van God los

  • Hits: 279
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch