Skip to main content

Antillen vice versa (015)

25 februari 2017

maandag 9 september-2013
Tijd voor een paar mails. Allereerst aan Raymond Wijnans, de compaan van Leo Nipshagen in de heikele dagen waarop gunslinger Chris van Assendelft van Wijck zijn coup zou hebben gepleegd. Komt ie:

"Den Bosch, 9 september 2013.
ter attentie van de heer Raymond Wijnans,
Geachte heer,
In onze artikelenserie "Antillen vice versa" besteden wij sinds kort aandacht aan het zakelijke conflict tussen de heren Nipshagen en Van Assendelft van Wijck. Daarin vermeldden wij afgelopen vrijdag conform uw gegevens in de sociale media, dat u tot 2002 een leidinggevende functie heeft vervuld bij het automobielbedrijf van Kroymans. Wij ontvingen daarop enige reacties die erop wezen, dat u tot het faillissement van bovenstaande onderneming in 2009 wel degelijk actief zou zijn geweest bij de financiële afdeling ervan. Alvorens te rectificeren zouden wij graag van u willen vernemen of die informatie al dan niet gedeeltelijk juist is. U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking, Krgrds Jan Portein redactie Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl)
"

Niet waanzinnig belangrijk misschien, maar je kan beter precies zijn. In afwachting van Raymond's antwoord hingen we ook maar een mailtje in elkaar aan het adres van befkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg, dat kortgeleden zo stuitend actief was om de belangen van oom Leo veilig te stellen (1). Komt ie:

"Den Bosch, 9 september 2013.
Geachte heer Van Hoof,
In onze artikelenserie "Antillen vice versa" besteden wij sinds kort aandacht aan het zakelijke conflict tussen de heren L.G.M. Nipshagen (uw cliënt) en C. E. van Assendelft van Wijck. Aan deze laatste heeft u op 5 juli van dit jaar een epistel doen toekomen, zijnde een stuiting van de verjaringstermijn welke betrekking had op een schade van 10 miljoen gulden die uw cliënt door toedoen van de heer Van Assendelft van Wijck in 1993 zou hebben geleden. Uw initiatief stoelt op de aangifte die uw cliënt recentelijk heeft gedaan bij het Amsterdamse politiebureau aan de Van Leijenberghlaan. Gezien het feit, dat uw cliënt dezelfde klacht ook al in 1993 aanhangig zou hebben gemaakt bij datzelfde bureau gaan wij ervan uit dat u ook in het bezit bent van dat oorspronkelijke proces-verbaal plus de boekhoudkundige gegevens waaruit dat miljoenenverlies valt te destilleren. Om tot een evenwichtige verslaggeving te komen zouden wij graag van u willen vernemen of u inderdaad over deze stukken beschikt en
zo ja, waarom cliënt ze niet in een veel eerder stadium in stelling heeft gebracht. U bij voorbaat hartelijk dankend, Krgrds, Jan Portein redactie Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl)
"

En nu maar zien wat ervan komt. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 9 dd. 22 augustus 2013.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Antillen vice versa