Skip to main content

Lubbers en de muzelmannenbom (018)

01 maart 2021

Door Jan Portein.

Weet u wat wij ons afvragen? Temidden van al dat geweldige msm-nieuws over de erfenis van de mafiose prins Bernhard I (rip) en de nieuwe riante villa aan de Breukelveense plassen van de ooit met mafiose kringen gelieerde Prinses Mabel van Oranje-Wippe Smit. Hoeveel serieuze info wij als eenvoudig gebleven website moeten aandragen om voor vol te worden aangezien. Neem nou deze serie. Die gaat o.i. om een formidabele affaire, waarbij zowel figuren uit de zogenaamde hogere kringen als uit de lagere kringen van onze samenleving eendrachtig betrokken waren bij het verkwanselen van nucleair materiaal aan landen in het Midden-Oosten. Waaronder landen die nu stelselmatig door de achter de kont van Bellingcat aanhobbelende msm worden afgeschilderd als het grote gevaar in de wereld. Gewoontegetrouw noemden wij daarbij man en springpaard. Reactie? Nul. Maar goed. Het zij zo. We gaan verder en even terug. In de vorige aflevering kwam ineens de connectie van deze affaire met die van de Iran-Contra aan bod. Wij beloofden toen daarop uitgebreid terug te zullen komen. En het ziet ernaar uit dat dat inderdaad binnenkort gaat gebeuren in dit theater. Om u als trouwe lezer alvast een voorproefje te gunnen een kleine, maar smakelijke notitie uit 1992. Uit een gesprek dat schrijver dezes toen regelmatig had met Cor aka “Kokkie” Jansen. Een inmiddels naar de eeuwige jachtvelden verhuisde, kleurrijke figuur uit het milieu van toen en specialist in logistieke sferen. Bij dat gesprek liet de normaliter voorzichtige Cor zich ontvallen, dat het “nucleaire spul” waarmee hij te maken had gehad bestemd was voor Iran en via Libië met een Amerikaanse Hercules naar zijn bestemming zou worden (zijn) overgebracht. Een aspect dat binnen de saga van de Iran-Contra affaire nooit aan de orde is geweest. Mogelijk dat het onderdeel uitmaakte van het door kolonel Oliver North zo netjes vernietigde materiaal. Onder het motto “wat niet weet, wat niet deert”. Maar u weet het nu in ieder geval wel. Een beetje. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 maart 2021
Lubbers en de muzelmannenbom