Lubbers en de muzelmannenbom (013)

01 augustus 2018
Hits: 1120

Van een paar acteurs in dit nucleaire drama weten we het zeker. Die zijn dood. Premier Lubbers, Slobodan Mitric aka Karate Bob, Cor Jansen aka Kokkie, Tinus Fens, Kurt Goerlitz. Allemaal naar de hoogste verdieping. Geen wereldwonder dus dat deze serie al jaren aan de luchtslangen hangt. Maar we blijven hem in leven houden. Net zo lang tot we door de NRC benaderd worden om een nadere toelichting. Ondertussen blijft het bidden geblazen. En heel, heel soms wordt ons gebed gehonoreerd. Zoals gisteren. Bij het zoveelste doorsnuffelen van het haast antieke boek “De Bende” van Paul Ponsaers en Gilbert Dupont uit 1986. Ergens achterin besteedden de Belgische collega's aandacht aan de rol die de oude wapenhandelaar Willy van Baelen zou hebben gespeeld in een “uraniumtrafiek” tussen Frankrijk en Libanon, die zich in de beginjaren 80 van de vorige eeuw zou hebben voltrokken. Willy was binnen dat kader benaderd door een kolonel van de NATO met het dringende verzoek om zich in verbinding te stellen met een Fransman uit de omgeving van de in december 1976 gekeelde prins Jean de Broglie (1). De kolonel bleek echt te zijn, maar meer details over deze vogel zijn nooit boven water gekomen. De trafiek werd onderwerp van een diepgaand onderzoek in Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en België. Maar zoals zo vaak met dit soort akkefietjes kwam dat onderzoek in een diepe greppel terecht en kwam er niet meer uit. Maar nou het gekke. Een kwootje:

Uiteindelijk werd de hele affaire afgedaan als een “farce”, een oplichting. Van Baelen werd niet in beschuldiging gesteld en ging, na nogmaals te zijn ondervraagd door Interpol Nederland, volkomen vrijuit”.

Huh? Interpol Nederland? Begrijpt u dat we heel even opschrokken uit onze lethargische zomerslaap? Hadden de Haagse Interpollers misschien het akelige vermoeden, dat de Nederlandse uraniumaffaire een link kon hebben met de Belgische? En ondervroegen ze Van Baelen om er zeker van te zijn dat er nergens losse draadjes rondhingen? Op naar de koffie. Dat hep je als je zulke rare dingen leest. Je bent meteen weer wakker. Stay tuned (EOTS).

(1) Voor meer ins en outs verwijzen wij jubelend naar aflevering 1 van de serie “De achterzijde van het beursschandaal”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 augustus 2018
Aantal keren bekeken: 1120
Lubbers en de muzelmannenbom

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch