Tsunami van parlement-ariërs (002)

06 april 2017
Hits: 407

maandag 2 april-2007
Op 16 maart 1995 publiceerde het Parool op de pagina “Meningen” een uitgebreid stuk: “SP flirt om stemmen te winnen met ultra-rechts”. Auteur: Eric Zwitser, voormalig partijlid. Vier citaten:

  • “Twee leden van de Haagse SP-afdeling met ook in de landelijke partij prominente functies, bezochten enkele maanden terug een asielzoekerscentrum. Ontdaan over wat zij aantroffen, wilden zij actievoeren voor verbetering. De Haagse voorzitter Aart Geervliet oordeelde dat, na ruggespraak met het landelijk bestuur, echter niet in het partijbelang. Er kwam dan ook géén actie."
  • “In Leidschendam speelt de SP al enige tijd in op onlustgevoelens van de bevolking over een asielzoekerscentrum. De historicus Roel Wuite sloeg er de gemeenteraadsverslagen op na. De hele discussie blijkt plaats te vinden naar aanleiding van een vechtpartij tussen asielzoekers, een hongerstaking van Afrikanen die vonden dat ze er te lang zaten en het vinden van een gaspistool. In de gemeenteraad stoorden vertegenwoordigers van andere partijen zich mateloos aan de hetzerige opstelling van de SP, culminerend in een motie: ‘Spreekt de wens uit om het bewonersaantal van 385 terug te brengen tot 200.’ En: ‘Regelmatig wordt er gecontroleerd op bezit van wapens; eventuele bezitters worden zo spoedig mogelijk voorgeleid en uit het centrum verwijderd.’ En: ‘Bij voortduring van incidenten buiten het centrum wordt de overeenkomst (tussen gemeente en Centrale Opvang Asielzoekers, EZ) ontbonden.’ Deze motie was niet van de extreem-rechtse CD of CP’86, maar van de Socialistische Partij.”
  • “Onlangs kwam informatie naar buiten over het dubbellidmaatschap van het beruchte CP’86-gemeenteraadslid en hoofdbestuurslid Stewart Mordaunt. Bij toeval stuitte een Haagse afdelingsbestuurder op dit merkwaardige feit. Toen hij hierover een opmerking maakte, was de reactie van Haagse SP bonzen niet erg flitsend. Pas na een eerste publicatie en onder duidelijke dreiging van meer publiciteit ontving hij bericht dat Mordaunt geen lid meer was: ‘De brief die ik uit Rotterdam (van het SP-hoofdkantoor, EZ) kreeg, die behelst niet zo heel veel. Er wordt alleen bevestigd dat Stewart Mordaunt is verwijderd van de abonnementenlijst (en dus ook geen lid meer is, EZ). En wat ik nou verder nog wilde weten? Er werd bij wijze van suggestie gevraagd of ik soms ook nog wil nasnuffelen of ene Joop Glimmerveen op de abonnementenlijst staat. Dat is ‘grappig’ bedoeld.’”
  • “Onder druk van de kritiek dat de SP zich buitenlander-onvriendelijk opstelt, zou de Haagse SP daarover een gesprek hebben met enige politiekelingen van diverse pluimage. In het eerste gesprek bleek ex-afdelingsvoorzitter en huidig raadslid Yvonne Visser absoluut niet van deze al langere tijd woedende discussie op de hoogte. Om haar tijd te geven rustig kennis te nemen van wat het afgelopen jaar daarover geschreven is, werd een nieuwe afspraak gemaakt. Die tweede afspraak werd afgezegd en ook volgende zouden niet meer volgen, want, liet Yvonne weten: ‘Het landelijk bestuur heeft de afdeling verboden aan deze discussie mee te doen. Het onderwerp racisme is van landelijk niveau en daaraan mogen wij op plaatselijk niveau niet meedoen. Daarnaast vindt het partijbestuur dat (landelijk secretaris) Tiny Kox de kritiek op de SP in Grenzeloos (landelijk orgaan van de Socialistische Arbeiderspartij) al voldoende heeft weerlegd.’
  • ”

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Aantal keren bekeken: 407
Tsunami van parlement-ariërs

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch