Skip to main content

Onder bondgenoten

Hits: 311

vrijdag 22 september-2006
Eigenlijk is het niet erg verrassend. Maar eenmaal uitgesproken in de publieke sfeer geeft het toch een inkijkje in de omgangsvormen tussen de VS en haar bondgenoten. De manier van doen van de bully: van treiteren, dreigementen, pak slaag, tot aan moord en doodslag. Je moet nou eenmaal je reputatie in stand houden, toch. Daar helpen geen stille marsen tegen. Toch was de uitspraak van president Musharraf van (ook onze) bondgenoot Pakistan niet mis.
Als Pakistan geen actieve bijstand bood bij het verjagen van de Taliban uit Afghanistan dan zou de VS Pakistan terugbombarderen tot het stenen tijdperk. Gunboat diplomatie heette dat toen de koloniale verhoudingen nog tot de westerse norm behoorden. In de ‘beschaafde’ wereld waartoe de VS behoort, volgens uitspraken van haar president, is bombarderen dus gewoon. De hete luchtballonnen van CDA, VVD, PvdA en meer van dat moois in het Haagse hebben zich nog niet uitgelaten over deze gaffe van Bush, Maar ja, zij weten wel beter: als je verder wilt komen in die wereld betekent dat je plaats weten en geduld hebben. Dan wordt je wellicht secretarisgeneraal van de… vul maar in.
Hoe zou dat gegaan zijn met onze Dzjeep, ook een dreigementje als we geen troepen zonden? Iets uit de archieven van de CIA, over escapades van Bea in Iran tijdens haar jonge jaren, of correspondentie van Bernhard? We zullen het voorlopig niet te weten komen. Tenzij er een nieuw tribunaal in Neurenberg komt. Ondertussen zitten onze opbouwwerkers in dat gebied. Helpen de bevolking met het opzetten van dorps- en streekcomite’s, ouderparticipatie op scholen, nieuwe buurt en clubhuizen. Ondertussen groeit de papaver door en zijn er nieuwe doelen zichtbaar voor onze bondgenoot in Washington.

Klik hier om uw reactie toe te voegen