Octopussy (517)

Hits: 454

donderdag 20 februari-2014
Dacht ze dat ze eraf was. Maar de net op tijd teruggeschrokken mevrouw D. ontving na sluitingstijd toch nog een gepassioneerd schrijven van Marco van der Gulik. Nou ja, zijn naam stond eronder, maar gezien het irritante toontje en de taal- en spellingsfouten hebben we het zwarte vermoeden dat het van de meester zelf afkomstig was. Wij willen u dit boeiend stukje Nederlands niet onthouden. Komt ie (verbatim):

"Geachte mevrouw D.,
Het spijt me oprecht dat u zo reageert en e.e.a. zo voelt. Ik was in het geheel niet boos, maar evenals ik mijzelf in prive naar u toe garant heb gesteld, de kopie paspoort met prive garantie heeft u al ontvangen, heb ik me evenals jegens u ook in prive garant gesteld naar ENER2SAVE toe. Het ziet er dus naar uit dat ik tussen wal en schop blijf hangen. Zelf ben ik van mening dat als iemand iets niet (meer) wil, je daar verder ook geen probleem van moet maken en zo heb ik het intern ook voorgesteld. Helaas is men het niet met mij eens en stelt dat u meer dan voldoende bedenktijd heeft gehad om in alle rust en overweging tot het besluit te komen of u wel of niet op een obligatie wilde inschrijven. Toen u dat daarna hebt geaccepteerd was daar geen extra voorwaarde tot bedenktijd voor nodig, zonder enige dwang en geheel uit vrije wil bent u een zakelijke verbintenis aangegaan zo is de conclusie. Daar kan ik uiteraard niets tegen inbrengen, zo is het ook gegaan. Ik heb mijn best voor u gedaan maar E2S zal u aan de overeenkomst houden. Ik wijs u echter op een paar punten die voor u van belang zijn de schade niet te vergroten:

U heeft een rente toezegging ingaande het jaar op 1 september. Indien het door verschuldigde bedrag niet ruim voor die datum is ontvangen, ik adviseer woensdag, dan verliest u 1 jaar rente, onverminderd uw verplichting tot betaling voor de obligatie. E2S zal u de kosten in rekening brengen voor het elders aantrekken van hetzelfde bedrag, ook tegen 8 procent, voor zo lang uw betaling uitblijft, met een minimum van drie maanden en een afsluit provisie van 2 procent. Indien het bedrag niet voor 1 september, en dat is vrijdag a.s. is ontvangen wordt dat bedrag verhoogd met 15 procent incasso kosten, en zal de zaak verder uit handen worden gegeven.

Ik adviseer u dan ook uit de grond van mijn hart om u niet te laten leiden door achterdocht ingegeven door een paar fouten uit een vertaal programma (heel iets anders als taalfouten), het blijft een prachtige belegging en als u dan zo weinig vertrouwen heeft kunt u beter op het conversie moment de premie incasseren. Op persoonlijke titel wil ik wel kwijt dat er veel malafide aanbiedingen zullen bestaan op beleggingen gebied, doch ik ben er evenzeer van overtuigd dat daarbij niemand zich prive garant stelt en een kopie paspoort overlegd. Bovendien heb ik bewijs aangeboden dat wij enige jaren geleden op soortgelijke wijze een internet bedrijf binnen enkele jaren van 0 naar 9 miljoen waarde hebben gebracht (1). Het is niet zo maar een aanbieding.
We zijn een enthousiaste club van gedreven ondernemers en we zijn helaas nog niet zo groot dat we heel erg dure vertaalbureau's hebben ingehuurd, liever besteden we het geld dat ons door de beleggers wordt toevertrouwd ter vervolmaking van ons product, dat is ook de reden waarom wij u in eerste instantie hebben uitgenodigd.
In een uiterste poging intern tot een compromis te komen heeft men mij aangeboden dat u de investering kunt afkopen tegen de rente waarde die u zou hebben ontvangen en dat is dus ruw weg berekent 5 maal 775 euro. Ik zou het echter hoogst onverstandig vinden als u daarop in zou gaan, zoals gezegd, kunt u dan beter over 3 tot 5 maanden gebruik maken van de conversie premie en terugbetaling in zijn geheel. Ook voor die betaling stel ik mij in prive garant en wil die termijn beperken tot 5 maanden na heden. Meer kan ik helaas niet voor u doen.
Ik hoop dat u hierdoor wat meer inzicht in de gang van zaken te hebben gegeven en hoop dat u de situatie nog eens wit heroverwegen. Mocht dat niet het geval zijn dan weet ik in ieder geval voor mijzelf dat ik, meer dan ik ooit met welke belegging ook heb gedaan, er alles aan heb gedaan. In ieder geval kunt u dan ook achteraf niet meer stellen dat de gevolgen bij niet nakoming u niet van te voren bekend waren. Ik voelde me daartoe ook verplicht doordat u mij uw angst had kenbaar gemaakt, doch uiteindelijk mij toch (ook al was dat maar kort) het vertrouwen hebt willen schenken. Met vriendelijke groet, Marco van der Gulik
”.

Mevrouw D. had gelijk. Je kan wel de barmhartige Samaritaan uithangen en je halve hebben en houden in de aanbieding smakken met een kopietje van je paspoort, maar je moet toch eerst leren hoe je in fatsoenlijk Nederlands een brief aan je slachtoffer schrijft. En je dan ook nog verschuilen achter een vertaalmachine! Over kutsmoes gesproken. Stay tuned.

(1) Robbie zal zijn succes met Tommy Telecom bedoelen. Maar ook bij dat gevalletje zat er het nodige bloed aan de paal. Wie nog eens zijn hart wil ophalen kan terecht bij onze zoekmachine.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 454

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch