Skip to main content

Octopussy (472)

vrijdag 7 december-2012
Wat was er eerst? Onze berichtgeving over de irreguliere handelingen van “ome Jaap” Kroonenberg (rip) binnen de Schumacher Kramer Stichting (1) of de recentelijk opgebloeide aandacht van Jaap’s achtergebleven famielje voor de in een Amsterdams bejaardenpakhuis wegkwijnende Max Hasfeld aka Cees Cannafield (2)? Zeer waarschijnlijk het laatste, maar het wil niet zeggen dat Max niks zou weten van Jaap’s strapatsen binnen de stichting. Per saldo waren beide heren makkers in avontuurlijke zaken, waarbij naast de handel in steentjes vooral de door de hoofdstedelijke smurfemarij gedoogde handel in verwarrende middelen voor alleraardigste inkomsten zorgde (3).
Intrigerende vraag: vanwaar die aandacht? Was de famielje misschien bang dat Jaap bij zijn naderend slotaccoord alsnog wat valse noten zou produceren? Of zouden de famieljeleden cq. hun buitenlandse adviseurs zijn gedreven door een onstuitbare golf van menslievendheid om de totaal naar de gallemiezen afgedreven vriend Max alsnog in de vette watten te leggen? Is ons nog niet duidelijk. Maar hier en daar een voorzichtig balletje opgooien wil nog wel eens helpen. U hoort nog van ons. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 459 van deze serie dd. 7 september 2012.
(2) De naam die Max kreeg in het boek “Het spook en de dreiging van de georganiseerde misdaad” van professor Petrus van Duyne.
(3) Zie het artikel “Van oude koeien en troebel water” op de site van de Morgenster.

Klik hier om uw reactie toe te voegen