Laura is niet leuk (007)

18 januari 2018
Hits: 925

Net als in de Verenigde Staten heeft de alt right in Finland stevige banden met ultraconservatieve religieuze groeperingen. De Skandinavische versie van de evangelical right heet Lestadius-beweging. Deze club is tegen abortus, tegen vaccinaties en tegen de emancipatie van de vrouw en komt regelmatig in het nieuws door gevallen van structureel kindermisbruik, maar trekt tijdens toogdagen in de zomer tienduizenden bezoekers. De huidige Finse premier is lid van de Lestadius-beweging.
De kerk in Skandinavi√ę is een staatskerk. Van de evangelisch-lutherse gemeente word je in Finland, Zweden en Noorwegen lid bij je geboorte en hoewel er in Finland de laatste jaren een succesvolle website is van de agnosten met behulp waarvan men van 'de kerk' kan scheiden, staat nog steeds ruim negentig procent van de bevolking te boek als evangelisch/luthers, of -maar dit geldt slechts voor zo'n zeven procent- als lid van de 'andere' staatskerk, de Fins-orthodoxe.
Met de kerk als onderdeel van het staatsapparaat, heb je van doen met ambtenaren. De kerk is een grote werkgever. En het ambt van geestelijke is meer ambt dan geestelijk: wijd verbreid is het bestaan van de zogenaamde dominee om den brode, iemand die dus de preekstoel opklimt enkel en alleen voor het salaris. In de opsomming van verkiezingen in Finland die ik eerder in deze serie gaf, vergat ik die van de 'volkskerk' te vermelden. De opkomst bij deze verkiezingen is nog minder dan die voor het Europees parlement maar menige Fin heeft een positietje in de kerkelijke burocratie waarvoor hij of zij betaald krijgt. Het salarisje wordt betaald uit de twee procent die elke geboren Fin van zijn of haar inkomstenbelasting afdraagt als kerkbijdrage.
De staatskerk heeft alle andere clubs onder haar brede vleugels. Je kunt het zo gek niet bedenken, van Pinkstergemeente tot Rozenkruizers en vele andere zogenaamde opwekkingsbewegingen, of het maakt uiteindelijk deel uit van de evangelisch-lutherse gemeente. Want ook dat levert geld op. Er moet dan ook heel wat gebeuren voor dat een gek die bijvoorbeeld oproept om tegen kanker vooral veel te bidden of koffie te drinken het gebruik van de kerkelijke faciliteiten wordt ontzegd. Zoals gezegd: de Lestadius-beweging mag blijven koterhopsen en vrouwen slaan, de premier van het land staat er garant voor dat de meest pregnante gevallen onder de mantel van goddelijke en broederliefde verdwijnen till fucking Kingdom come...
Maarten Luther, de aartsvader van dit systeem, was een verklaard antisemiet. De invloed van de leer van Luther op de ontwikkeling en bestendiging van het denken in termen van arische en overige, te onderwerpen rassen, had tijdens het voorbije Luther-jaar duchtig bestudeerd en aan het licht gebracht moeten worden. Maar de rassenleer heeft weer flink de wind in de zeilen, vooral in Noord-Europa. De vader van de vórige eerste minister van Finland was een befaamd verkoper van rassentheorien. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat in zijn nazistische geschriften uitgebreid in op het fundament dat de lutherse ideologie legde voor de ideeen van hem en zijn voorgangers.
Laura Huhtasaari, kandidate in de aanstaande prsidentsverkiezingen voor de alt right beweging Suomen Sisu, is godsdienstlerares op een middelbare school en een verklaard creationiste. Zij heeft de Klu Klux Klan in de VS 'een zelfverdedigingsorganisatie' genoemd, en verklaard dat zij als verkozen president onmiddelijk de gelijkberechtiging tussen hetero- en homohuwelijken zal terugdraaien. En dan te bedenken dat die gelijkberechtiging in Finland, na een strijd van decennia, nog maar drie jaar geleden is ingevoerd...
Het nationaal-socialistische gedachtengoed, met haar nadruk op de ongelijkheid van mensen en de edelheid van het oorlogvoeren, rolde honderd jaar geleden vanuit Noord-Europa naar beneden. Het heeft er alles van weg dat de schaduw weer vanuit die richting over ons schuift... (JoopFinland).

Klik hier om uw reactie toe te voegen
18 januari 2018
Aantal keren bekeken: 925
Laura is niet leuk

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch