Skenes vanachter de coulissen (010)

donderdag 30 juni-2005
Zo slecht als het gesteld was met het geheugen van pornoboer George Skene op 22 mei 2001, zo florissant was dat van Peter Johan Nijssen op 27 juni van dat jaar. De voormalige vertegenwoordiger van Teleholding bij het Zwitserse Teleplus verklaarde tegenover rechter-commissaris Lange ondermeer het volgende over de gang van zaken tijdens de crisis binnen Skene’s wankelende imperium:

“... Teleholding was in gesprek met een aantal Zwitserse bedrijven om daar een nieuw bedrijf op te zetten. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, maar daaruit herleidde ik wel dat de diensten die wij wilden leveren, namelijk het exploiteren van erotische telefoonlijnen, daar geoorloofd waren. Ik heb in ieder geval niet onderzocht of erotische telefoonlijnen in Zwitserland mochten worden geëxploiteerd. Het was in ieder geval niet in de wet verboden en op dit moment is het ook weer geoorloofd.
Uiteindelijk is Teleplus AG opgericht, een volledige dochter van Teleholding. Daarmee was mijn taak eigenlijk beëindigd. Maar Zwitserland is een raar land. Voor het oprichten van een bedrijf heb je een Verwaltungsrat nodig, waarin de meerderheid Zwitsers moest zijn.
Teleholding wilde dat hier een Nederlander bijkwam omdat ze het niet alleen aan de Zwitsers wilden overlaten. George Skene was niet bereid om dit zelf te doen (vanwege een fiscaal probleem in Zwitserland dat nog niet was opgelost) en uiteindelijk ben ik het geworden...
In de beginperiode van de oprichting van het bedrijf, het laatste kwartaal van 1991, hadden we wekelijks overleg met George Skene en Leo Stumpel. Zij werden wekelijks ingevlogen. In ieder geval was George Skene er heel frequent en als hij er was bleef hij er wel 3 à 4 dagen. In de eerste maand draaiden wij een omzet na aftrek Telecomkosten van 2,4 à 2,5 miljoen Zwitserse francs, hetgeen de maanden daarna iets afnam vanwege de concurrentie tot 1,5 à 1,6 miljoen Zwitserse francs. De sturing vanuit Nederland was heel pregnant. Alles werd vanuit Nederland geregeld. We moesten alles rapporteren aan George Skene, Mariëlle van Buchem en de administratie. We hadden geen vrijheid om eigen beslissingen te nemen in het kader van de bedrijfsvoering. Het draaide in dat bedrijf om twee dingen: de reclame en de telefoonlijnen. Dit waren beide specialiteiten van George Skene
”.

Onder de straffe leiding van Skene leek Teleplus in Zwitserland dus fluitend op weg naar de gladiolen. Maar door het onverwachte invriezen van de tegoeden door OM-bef Ziegler en zijn koddebeiers keek het bedrijf plotseling de dood in de ogen. Nijssen:

“Teleholding had door de inbeslagname enorme problemen, want dit had effect op het opstarten van bedrijven in andere landen. Ook konden ze in eigen land de lonen niet meer op tijd uitbetalen. Dat weet ik omdat ik dat zelf ook heb gemerkt.
Op een gegeven moment heb ik George Skene huilend op mijn schouder gehad terwijl hij tegen mij zei dat hij dat geld hard nodig had. In Nederland ging het op dat moment heel slecht met Teleholding, ook al voor de inbeslagname van het geld
”.

Zoals we inmiddels weten kwam er met veel pijn een oplossing uit de hoge hoed. Ook daarover wist Nijssen het nodige te vertellen. Maar dat bewaren we voor de volgende aflevering. Eerst even iets opwekkends tot ons nemen. Stay tuned.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 811
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch