Skenes vanachter de coulissen (020)

woensdag 3 augustus-2005
Van een eersteklas bron vernamen wij gisteren dat de Jaguar waarmee George Skene eind jaren negentig Barcelona onveilig maakte werd geconfisqueerd door een paar kort van stof zijnde vertegenwoordigers van Willem Endstra. Blijkbaar ter delging (al dan niet gedeeltelijk) van een schuld die de pornoboer nog had bij de toen nog alive and kicking door het leven struinenende Endstra.
Al een paar maanden leidt Jonathan Tobing, de advocaat van Willem’s voormalige levensgezel Anita Schults, een paar actievelingen van het Nederlandse journalistengilde bij de neus rond met het aanbod van een stel dossiers uit het woelige verleden van good old Willem, die eigendom zouden zijn van Anita.
Vraag werd zo langzamerhand: Waren die dossiers er nou of waren ze er niet? En stond daar dan iets over Skene in? Wij grepen naar ons oude vertrouwde paardenmiddel, de e-mail. Wij schreven aan Jonathan iets deftiger dan gebruikelijk het volgende:

“Geachte heer Tobing,
Eind jaren negentig werd op indicatie van de heer Willem Endstra de Jaguar waarmee pornoboer George Skene in Barcelona rondzoefde geconfisqueerd vanwege een nog openstaande schuld.
Gezien het feit dat uw cliënt Anita Schults een vriendin is van mevrouw Skene en daarnaast zegt over dossiers te beschikken, zou ik graag van u willen weten of u erachter kunt komen hoe hoog de schulden waren die de heer Skene bij de heer Endstra had uitstaan voordat de laatste te vroeg van ons werd weggenomen. Dit in verband met een geconcipieerd artikeltje ten behoeve van de serie “Skenes van achter de coulissen” op onze website
”.

Wij ontvingen vrij snel Jonathan's alsvolgt luidende antwoord:

“In de dossiers die ik tot heden ben tegengekomen staat werkelijk niets over de heer Skene. Het gaat hier denk ik dan ook om een bedrijfsschuld en geen privéschuld van de heer Skene aan wijlen Endstra. Ik kan u dus niet antwoorden”.

Dat is duidelijk. Jonathan beheert dus wel degelijk dossiers van Anita, maar die hebben kennelijk meer betrekking op privé-aangelegenheden uit het verleden. Skene was puur zakelijk. Maar nooit geschoten, nooit een gat in de voordeur. Stay tuned.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 309
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch