Intriges in de stad der muggen (011)

26 maart 2017
Hits: 427

zondag 17 juli-2011
Vonden we vandeweek ergens weggestopt in de Volksfiets. Dat de ondernemende volksvertegenwoordiger Ton Hooijmaijers in 2005 een deftig befkantoor had ingehuurd voor een handjevol adviezen ten behoeve van het hedwige plan om de Weringerpolder weer vol te laten lopen. Was dwars tegen de voorschriften in en Provinciale Staten wisten van niks. Toen dat uitkwam is de toenmalige hotemetoot van GS Noordholland voorzichtig op de kootjes getikt door Harry Borghouts. Bea's commissaris in Haarlem, die later samen met Tonneke spectaculair onderuitging bij Sterren op het Icesave toen ze struikelden over een bergje declaraties dat uit Tonneke's zak was gevallen. Rijkelijk labbekakkerig keurde de provincietop in het geheim het inhuren van het betrokken befkantoor achteraf alsnog goed en kreeg dat kantoor keurig 49 duizend euro in zijn gleuf geduwd voor de ruim honderd in rekening gebrachte manuren.
Nou zijn wij maar eenvoudige dauwtrappers, maar wij vragen ons wel af waarom Tonia zo nodig dat befkantoor een douceurtje moest bezorgen en waarom dat moest worden afgedekt. En wij trappen kennelijk geen dauw in ons uppie. Ook hogerhand wilde wel eens antwoord op die vragen en stuurde het 010 snuffelbureau IRS het veld in. Kost een paar centen maar dan heb je wat. IRS propte haar bevindingen in een smakelijk rapport en presenteerde dat aan de Noordhollandse opdrachtgevers in de stad der muggen. In verband met de privacy (?) is in dat uitgebreide schrijfsel overal de naam van het door Hooijmaijers ingehuurde befkantoor uitgegumd. Maar wat troffen we aan in een brieffie van de beffen aan Tonnie dd. 23 augustus 2005? Het volgende. Komt ie:

"Geachte heer Hooijmaijers,
Hiermede bevestigen wij uw opdracht om voor u te occuperen. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden verricht door ons kantoor zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van (uitgegumd) waarin een beperking van uw aansprakelijkheid is opgenomen en die tevens van toepassing zijn op rechtsverhoudingen met derden. Deze voorwaarden, waarvan u bijgaand een afschrift treft, vormen een integraal onderdeel van de tussen ons gesloten overeenkomst van opdracht, vervolgopdrachten daaronder begrepen.
Het ons toekomende honorarium wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Russell Advocaten voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief..............
".

Zo leuk. In één zin wordt dat hele geheimzinnige privacygedoe in dat dossier naar de kloten geholpen. En dat stemt ons met blijheid, want wij houden zielsveel van bestuurlijke transparantie. Anders zouden we maar denken dat Russell iets te verbergen heeft.
Btw: de naam van Russell komt ook voor in het artikeltje van de Volksfiets. Dat zeggen we maar even, anders lopen we zomaar de kans om opnieuw te worden gedoelemanst. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
Aantal keren bekeken: 427
Intriges in de stad der muggen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch