Skip to main content

Tussen premies en piraten (062)

28 februari 2017

woensdag 8 augustus-2012
Knuppels? Hoenderhok? Soms moet het wel eens. Bijvoorbeeld als de leiding van het met onze poen overeind gehouden Utrechtse verzekeringsvehikel ASR wel tot een herenakkoord komt met de jongens van Optima, maar het gewoon verrekt om ook maar aan tafel te gaan zitten met de voormalige leiding van PSL (1).
En de eerste knuppel gaat in de richting van een ouwe ASR-haan: Jan Eichner. Janus was als snitch in een heikele fase bij Hestia Eindhoven geparachuteerd, na de overname van PSL. En speelde een cruciale rol bij het treurspel dat zich daar verder ontwikkelde onder regie van de duistere geheimschrijvers in de schaduw van de Dom.
Eichner zou volgens onze welingelichte kringen indertijd boventallig zijn verklaard in het zwaarverzekerde hoenderhok vanwege een stel lullige dossiers uit de jaren negentig en daarom heel bruikbaar zijn geweest voor het vuile klusje in Eindhoven. Dat had overigens geen invloed op zijn salaris, want volgens intimi liet hij bij een flesje wijn of drie zich wel eens ontvallen, dat hij nog altijd met 275.000 euro per jaar door het leven stapte. Reden genoeg om Janus gisteren te verrassen met een jolige e-mail. Komt ie:
"Geachte heer Eichner,
Ten behoeve van een vervolgartikel in de serie “Tussen premies en piraten” zouden wij u graag de volgende vragen willen voorleggen:

 • Is het correct, dat u boventallig bent verklaard binnen ASAM en door uw baas Beumer de opdracht heeft gekregen om zitting te nemen in de directie van Hestia Eindhoven?
 • Is het correct dat u namens Hestia contacten heeft onderhouden met PSL-pensioenverzekeraar Aegon ivm niet afgedragen pensioenpremies na de overname van PSL?
 • Is het correct dat u Aegon in besprekingen mbt de achterstanden in de afdracht van die pensioenpremies het personeel in Eindhoven altijd in de waan heeft gelaten dat uw werkgever ASR garant zou staan?
 • Is het correct dat u ondanks de vragen van de betrokken personeelsleden hen altijd en naar later zou blijken volledig ten onrechte in de waan heeft gelaten dat er wel dekking zou bestaan vanuit Aegon mbt pensioen- en nabestaandenregelingen?
 • Is het correct dat u in februari 2005 schielijk het hazenpad heeft gekozen nadat het personeel van kantoor Eindhoven van Aegon te horen had gekregen dat door het twee jaar uitblijven van betalingen de dekking was opgezegd en het personeel cq. de nabestaanden derhalve niet verzekerd waren?
 • Is het correct dat u achter de rug van Hestia-aandeelhouder M. van den Berg om samen met de beoogde overnamekandidaat Philip van den Hurk en diens accountant crediteuren van Hestia Eindhoven aangeschreven heeft en hen het voorstel heeft gedaan om genoegen te nemen met 12 ½ procent van hun oorspronkelijke vordering?
 • Is het correct dat het personeel in Eindhoven u (alsmede de Raad van Bestuur van ASR) bij herhaling heeft aangegeven geen enkele fiducie te hebben in de beoogde overname door Buro Philip van den Hurk?
 • Was het u bekend dat de heer Philip van den Hurk in 1993 ivm fraude PSL heeft moeten verlaten en ten tijde van de overname al zwaar gefinancierd werd door uw werkgever ASR?
 • Is het correct dat u, in tegenstelling tot wat u heeft verklaard tijdens het voorlopig getuigenverhoor iz de niet afgedragen pensioenpremies, in het jaar 2000 al actief was bij de (mislukte) overname van PSL namens ASR/AMEV?
 • Was het u bekend dat voormalig PSL-eigenaar Lindhout conform de wens van zijn voormalig personeel en op uitnodiging van de heer Beumer (naar later bleek buiten medeweten van Hestia-eigenaar M. van den Berg) een schriftelijk bod op de aandelen PSL Eindhoven van 2,2 miljoen euro heeft uitgebracht?
 • Is het u bekend dat ASR (onder andere via uw zwager Pim Anderegg) Hestia na de overname van PSL produktie-eisen van minimaal 60 procent heeft opgelegd naast de gangbare rentetarieven op de verstrekte financiering?
 • Heeft u na de overname van PSL een actieve rol gespeeld in het herstellen van de verkeerd gevestigde pandrechten mbt de door Falcon Leven in 2001 verstrekte financiering aan PSL?
  U bij voorbaat hartelijk dankend voor de beantwoording van onze vragen,
  Krgrds, Jan Portein, redactie Kleintje Muurkrant

”
Ja, zware kost. En in gedragen Nederlands, anders begrijpt zo’n hoge pensionado niet waar je het over hebt. Maar je zal zo’n mailtje krijgen als je net aan het putten bent of lekker uitkijkt over zee. Word je daar zomaar op de schouder getikt door een naar stukje verleden. Da’s effe lekker. Stay tuned.

(1) Voor de Optima-deal zie aflevering 59

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten