Heisa in Hoorn (005)

dinsdag 6 april-2004
Volgens ons is Jan Alsema zwaar de lul. Afgelopen vrijdag stond de Hoornse directeur gemeentewerken al voor de kadi om zijn dreigende ontslag aan te vechten. Zijn werkgever heeft tot die stap besloten nadat die aanvullende informatie van de Officier van Justitie had ontvangen over Jan’s vermeende wandaden, die zijn ondergebracht onder het hoofdje “Plichtsverzuim”. Grosso modo weten we niet veel meer dan dat hij midden jaren negentig een auto en een caravan zou hebben gekregen van Koop Tjuchem. Jan zit al een paar jaar ziek thuis en is min of meer veroordeeld tot het kussen van des duivels oor.Ook al omdat hij volgens ingewijden vorig jaar met stille trom vertrokken is uit de controlerende top van de RABO-bank Hoorn-Medemblik. Blijkbaar eveneens een aantrekkelijke positie voor andere bestuurderen uit de desbetreffende regio. Zo komt de huidige Hoornse wethouder Arthur Helling (nee, geen Hekking) bij de RABO vandaan en fungeert Karel Loohuis, de oud-burgemeester van Wognum, daar als voorzitter van de Raad van Bestuur. Of de beide heren daar prat op moeten gaan is de vraag. Zo keurig is dat Prime Rate-vehikel nou ook weer niet (*). Overigens behoren zowel Loohuis als Helling (nee) tot het vrienden- en kennissenpark van Jo Roelof Zeeman. De plaatselijke project- en investeringsdon wiens beursgenoteerde investeringsclub Nieuwe Steen Investments geheel toevalligerwijs ook goede zakelijke relaties onderhoudt met deze geldzak. Net als zijn vastgoedonderneming. Dat de populariteit van J.R. niet van vandaag of gisteren dateert moge blijken uit de door Gerard Cox gebaarde musical over het Zeemansleven tot dan toe, die op 1 mei 1987 in de oude Parkzaal over het voetlicht werd getild. Meer up to date was de door ons al eerder gememoreerde veer die Zeeman kreeg van de organisatie Bedrijfsregio Westfriesland die als vice-president Arthur Helling (neehee) in haar gelederen heeft. Verder mag J.R. met enige regelmaat opdraven in het teevee programma van koffieshopuitbater Harry Mens. Voor J.R. moet het leven een feest zijn. Dit in tegenstelling tot Jan Alsema die later dit jaar voor de strafrechter mag verschijnen. Maar verschillen moeten er zijn, nietwaar. Stay tuned.

(*) Zie bijvoorbeeld aflevering 12 van de serie Octopussy op de Followupsite.

Heisa in Hoorn

  • Hits: 253
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch