Skenes vanachter de coulissen (009)

dinsdag 28 juni-2005
Hoe was volgens George Skene de coup, waarbij Teleholding haar meerderheidsbelang van 82,25 procent in haar Zwitserse dochter Teleplus zou zijn kwijtgeraakt aan Translite van Van de Meene/Baas/ Verhoek, precies verlopen? Op 22 mei 2001 schoof hij in een verklaring daarover tegenover rechter-commissaris C.C.W. de Lange de schuld in de maatjes 44 van de directeur Europese marketing en de vertegenwoordiger van Teleholding in het bestuur van Teleplus. Die hadden de fusie of overname bekonkeld. Zonder zijn toestemming. Via de al eerder genoemde geheime aandelen-emissie die was geëffectueerd door Teleplus-president Johler. Van de heren Baas en Van de Meene had hij nog nooit gehoord. Voor de rest vertoonde het geheugen van de pornoboer tijdens voornoemd verhoor meer gaten dan de Sagrada Familia in zijn geliefde Barcelona.
Hoe verhield deze door een acute Korsakov-aanval geteisterde verklaring zich tot andere data over de “geheime” Teleplus-emissie? Bijvoorbeeld tot de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders Teleplus AG van 1 maart 1992.
Wij citeren:

“

  • 1. Tot de aandeelhoudersvergadering hebben zich gewend de verstrekkers van leningen ten bedrage van totaal Dfl. 1.666.000 (Sfr. 1.333.000), erop wijzend dat Teleplus AG niet aan haar in de leningakten vastgelegde betalingsverplichtingen voldoet. De aandeelhouders zullen de directie instruëren dit zo snel mogelijk te redresseren, onder vergoeding van rentederving.
  • 2. Aandeelhouders spreken hun bezorgdheid uit over het feit dat nog geen duidelijke beginbalans aanwezig is, evenmin als een deugdelijke boekhouding. De directie zal onmiddellijk gesommeerd worden hiervoor zorg te dragen.
  • 3. De aandeelhouders besluiten tot het aanwenden van alle beschikbare vermogensmiddelen ter investering in de dochtermaatschappij Teleservice SA te Barcelona, teneinde daar met de grootst mogelijke voorsprong op de concurrenten van start te gaan met het aanbieden van adult entertainment op de Spaanse markt. Alle aandeelhouders, vertegenwoordigende 100 % van het aandelenkapitaal, achten deze investering van het allerhoogste belang. Zij zien hierin de zekerste manier om het vermogen van Teleplus AG maximaal te vergroten. De directie zal de opdracht krijgen onverwijld alle middelen hiertoe aan te wenden.
  • 4. Het voorstel van de heer Johler wordt besproken om een lening aan te gaan, op basis van het aanwezige (en eventueel bij te storten) kapitaal wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat deze lening in haar geheel wordt aangewend voor kapitalisering van Teleservice Barcelona.
  • 5. Een kapitaaluitbreiding van Sfr. 3.750.000 wordt goedgekeurd.

”
Deze notulen werden ondertekend door George Skene, E. Nijssen en L. Stumpel (1).

Nou zijn wij geen experts in het ontrafelen van financiële hoogstandjes. Maar duidelijk is wel dat toen de nood binnen Teleholding door de onvoorziene acties van de Zwitserse OM-bef Ziegler tot de lippen was gestegen Skene cs. ingingen op een voorstel van Johler. Om het kapitaal van Teleplus AG fors uit te breiden ten behoeve van de ondersteuning van het jongste kind in Spanje. Desnoods via een lening. En we moeten ons al sterk vergissen als die lening niet werd verstrekt door de Nederlandse combine Van de Meene/Baas/Verhoek. Niks “geheime” overname dus en niks gekonkel van twee of drie ondergeschikten. Onze vergeetachtige pornoboer was volledig op de hoogte. En naaide in wezen willens en wetens zijn directeur Europese marketing en in diens slipstream zijn Nederlandse vertegenwoordiger in Teleplus. Maar wat wil je van een een naai-expert? Stay tuned.

1. Op beide laatste heren komen wij nog terug.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 263
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch