Skip to main content

Khanebraaiers (015)

11 oktober 2021

Door Jan Portein.

Is dat nou mazzel of pech? Als je met de pet rondgaat voor de verfilming van een real life story en bij twee hoofdpersonen ervan het licht uitgaat. Dat overkwam producer Joris van Wijk van Le Boxeur Films. Die story waarmee hij rondhobbelt gaat over de afgelopen weekend naar het hemelse dakterras verhuisde Pakistaanse “atoomspion” Abdul Quadeer Khan. Aan de hand van een boek over Frits Veerman, die in februari van dit jaar overleed. Beiden zijn in onze annalen terug te vinden, zij het dat Abdul het merendeel van die artikelen voor zich opeiste. Volgens Joris mogen wij een serie verwachten met de spanning van een Le Carré-verhaal gecombineerd met fascinerende Breaking Bad- cq. The Americans-karakters. En wat denk je? Het script is al klaar! Nou het gekke: wij van KM hebben nooit iets van Joris vernomen. Terwijl wij toch als het om fascinerend gaat het nodige aan het basisverhaal van Veerman hebben toegevoegd. Zoals Abdul's irreguliere activiteiten bij Fokker (1) en de gretige rol van het Nederlandse bedrijfsleven en Haagse apparatchiks zowel bij de opbouw van de Pakistaanse ultracentrifuge in Kahuta als bij de logischerwijs daarop volgende geheime onderhandelingen over de leverantie van de broodnodige splijtstof (2). Onder toeziend oog van Nederlandse speursmurfen en hun Amerikaanse collega's. Toegegeven, wij kennen het script van Joris niet, maar we voelen aan ons water waar dit op uitdraait. Jammer. Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 11, 12 en 13 van deze serie.
(2) Neust u gerust eens rond in de serie “Lubbers en de muzelmannenbom” en aflevering 12 en 13 van de “Beverwijkfiles”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 oktober 2021
Khanebraaiers