Jelle, Vincent en de haaien (002)

28 februari 2017
Hits: 360

donderdag 21 oktober-2004
Kreeg onze Londense kunstmusketier Michel van Rijn me daar toch een vuile mail van Lambert Vegter en Willem Tijssen. Nou, nou, nou. Wie Lambert en Willem zijn? Twee ouwe jongens uit de amusementsindustrie. Vegter was bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor het tranendal dat ons werd bezorgd door Vicky Leandros, Costa Cordalis, Freddie Breck, Dave, Jackpot, Tumbleweeds en meer van die knallers, maar verdient nu zijn brood als baasje van het Hilversumse videoproductiebedrijf EMC TV. Net als Willem die zichzelf tegenwoordig in de markt prijst als “event engineer” en ondermeer zaken doet in het zo idyllische Liberia. Een echte marketingman, die ooit zijn schouders zette onder het gedenkwaardige project van Rigid Airship Design, dat in 2001 op figuurlijk wijze de Hindenburg achterna ging. In dat nieuwe vliegende bolknak-initiatief participeerden ook twee zakenlui die momenteel een dipje doormaken: Joep van den Nieuwenhuizen en Robert Jan Doorn.

De onlangs bijna door een stel Colombiaanse schuldeisers ontvoerde Robert Jan had tevens een flinke financiële vinger in het Jelle de Boer-project. Zoals we al schreven had Jelle een Vincent van Gogh-tic en voelde zich daarom gedreven om op matsmarkten etcetera alle tekeningen en schilderijen waarop ook maar één aardappeleter of een meneer met een pleister op zijn oor stond afgebeeld op te kopen. Je weet immers nooit. Toen na wat omzwervingen Jelle’s hobby-restanten in Nederland terugkeerden nam Robert Jan een aantal objecten daaruit als een soort zekerstelling in bewaring. Je weet immers nooit. Inmiddels is Doorn al weer jaren geleden naar Curacao verhuisd en weet niemand waar zijn deel van Jelle’s meesterwerken is gebleven.

Mede naar aanleiding van een artikel in Het Parool meldde Michel van Rijn een en ander op zijn door de internationale kunstwereld met Argusogen bekeken site. Dit tot groot verdriet van Lambert en Willem die de kans dat ze de poen die ze in Jelle’s matsverzameling hadden gestoken ooit nog zouden terugzien als sneeuw voor een straalkacheltje zagen verdwijnen. Ze gaven Van Rijn dan ook op hoge poten te verstaan zijn publicatie als de donder van zijn site te halen omdat hij met zijn lastercapagne:

“ ... volgens ons niet alleen de normen van fatsoen heeft overschreden maar ook schade heeft aangericht aan dit project en feitelijk mede met Het Parool “karaktermoord” gepleegd op de goede naam en faam van de stichting en alle betrokkenen”.

Misschien is die “goede naam en faam” wat al te dik aangebracht gezien het toch niet helemaal onbesproken verleden van de Belgische voorzitter van de club*. De kunstmusketier wacht een proces als hij de sommatie van het EMC-duo naast zich neerlegt. Naar verluidt ligt hij daar nu al nachten wakker van en slikt hij kalmeringstabletten. Stay tuned.

* zie aflevering 1 van 13 oktober jl.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 360
Jelle Vincent en de haaien

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch