Antillen vice versa (037)

25 februari 2017
Hits: 536

maandag 3 maart-2014
Wat is het toch stil geworden rond Chris van Assendelft van Wijck. Eigenlijk al sinds eind december. Toen kreeg ook de laatste poging van de zogenaamde “Den Haag groep” om de voormalige Amsterdamse stenenschuiver een faillissement in de gleuf te rammen een replay van de Titanic te verwerken. Merkwaardig is wel, dat tegelijkertijd een windstilte toesloeg bij de verdere behandeling van twee faillissementgevalletjes die daarmee nauw gelieerd waren. Die van Viviane Verhoeven. Een van de prominente leden van voornoemde Haagse kongsie. September vorig jaar besteeg zij al eens de bietenberg toen haar Belgische Centrale Verwarming het begaf en na de gerechtelijke uitspraak inzake Vitae Nouveau had zij normaliter die col opnieuw op haar parkoers moeten aantreffen. Maar geen zuchie uit het Antwerpse. Noch van het OM, noch van de Rechtbank van Koophandel, noch van curator Kris Patroons.
Nou is dat laatste geen mirakel. Hij had zich ten tijde van de behandeling van de Vitae Nouveau-zaak wel erg dicht tegen Viviane aangevlijd en zijn standpunt grotendeels gebaseerd op de wrakke rapportage van Nardy “Clouseau” Cramm. En daarmee laadde onze Kris een volwassen zeperd. Maar dat mag geen beletsel vormen om de zaak naar behoren te vervolgen. Per saldo staat er een hele waslijst debiteuren te trappelen om nog iets van hun poen uit Viviane's boedel naar boven te takelen (1). En dan mag ze misschien officieel leeg zijn, ze heeft in ieder geval niet zo lang geleden een vet pandje betrokken in de prettige Zuurzakwijk op Curacao. Mogelijk op naam van een van haar trouwe cq. getrouwde aanbidders (2), maar dan toch. Gevoegd bij de uiterst trage en kromme tenen veroorzakende rechtsgang in Nederland en onze randgemeente in de West en je zou bijna gaan geloven, dat het om een broederlijk staaltje traineren gaat. Laten we ons samen wenden tot de Heer en bidden dat we ons vergissen. Amen. Stay tuned.

(1) Zie bijvoorbeeld de afleveringen 22 en 29 van deze serie. Daarin staat Chris van Assendelft van Wijck nog in de boeken voor en bescheiden 2 ton, inmiddels is na aanvullende berekeningen dat bedrag verhoogd naar ten minste 890.000 euro.
(2) Zoals de Filippijnse hulpactivist Leo Nipshagen en de op Curacao actieve Israëlische zakenman Eliezer Naaman.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 536
Antillen vice versa

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch