Kafka in Zeist (039)

Wanneer ontstond de eilie? Tussen “het stelletje” en de nieuwe buren aan de Vossenlaan in Bosch en Duin (1). Eigenlijk in 2008. In dat jaar lieten Jos Arts en Geertje van Estrik, de twee componenten van “het stelletje”, een sleuf van zo'n 80 cm diep aanleggen tussen hun garage en die van buurman Van den Hemel. Ten behoeve van een riolering. Het project had kennelijk enige voeten in de aarde, want de sleuf lag enige maanden open voor de finishing touch zijn beslag kreeg. En omdat de muren van de beide heilige koeienstallen in die periode het zonder een extra steuntje moesten stellen, vertoonden die na enige tijd dezelfde gebreken als het vastgoed in het Groningse Hellum.
Daar kwam nog bij, dat de ruimte tussen de twee garages tot het domein van Joop van den Hemel behoorde. Erger nog, zelfs een stukkie van de garage van Jos en Geertje bevond zich boven Hemels territorium. Er werd wat gestoeid met paaltjes van het Kadaster om dat vlekje weg te werken. Maar na wat kribbig heen en weer geschuifel bepaalde die instantie uiteindelijk in 2014, dat de paaltjes zo'n 20 centimeter terug moesten, waardoor de garage van Jos en Geertje nu 32 centimeter over de erfgrens met buurman Joop heen steekt.
Overigens was het rijkelijk traag uitgevoerde rioleringsproject niet de enige oorzaak van de scheuren en verzakkingen van Van den Hemel's garage. Ook het zwembad van de nogal geïrriteerd geraakte buren deed zijn invloed gelden. Door een licht mankement aan de poedelbak moest er wat vaker water worden opgepompt dan oorspronkelijk de bedoeling moet zijn geweest. Zoals eerder vermeld werd daarvoor grondwater aangewend, dat door het dichtslibben van de put van steeds grotere diepten moest worden aangezogen. In ieder geval tot ver onder de 9 meter die daarvoor wettelijk is toegestaan. En hebben we al vermeld dat het met chloor bewerkte zwemwater via het riool werd afgevoerd? Ja, dat hebben we. Desgevraagd liet het Hoogheemraadschap Rijnlanden weten dat dit soort praktijken verboden was. Ook al omdat daarvoor een vergunning nodig was en die hadden Jos en Geertje niet. Of de gemeente Zeist even wilde handhaven. Kijk, en dan wordt het pas echt lachen geblazen. Gemeente ambtenaar De Bruin verschijnt ten tonele. Een groot artiest. Een parel. Meer daarover in de volgende aflevering. Stay tuned.

(1) Even terugpeddelen naar maandag is misschien raadzaam.

Kafka in Zeist

  • Hits: 425
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch