Paarse kerk

Hits: 357

zaterdag 24 december-2011
Klokk. De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik roept kerkgangers op om met de kerstdagen massaal in het paars naar de kerk te komen. Ook pastoors en bisschoppen zouden in het paars voor moeten gaan in de kerstviering. "Uit respect voor de slachtoffers is, na wat afgelopen week bekend is geworden, vreugde misplaatst en enige ingetogenheid gepast", stelt de organisatie. In de rooms-katholieke kerk staat de kleur paars voor de schuldbekentenis en boetedoening. Klokk vindt het tijd dat de kerk nu een signaal moet geven om het aangerichte leed bij slachtoffers te herstellen. Met het dragen van paarse kledij kunnen bezoekers tevens steun betuigen aan de "vele onzichtbare slachtoffers die wellicht naast hen zitten". Vorige week maakte de commissie-Deetman bekend dat er tussen 1945 en 1981 tussen de tien- en twintigduizend kinderen misbruikt zijn. Sinds het verschijnen van dat rapport hebben zich alweer heel veel andere, door kerkheren misbruikte mensen gemeld. Nogal slap dus zo'n oproep om in het paars naar de kerk te komen. Een forse kerkboycot van een aantal maanden lijkt ons meer op zijn plaats.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 357

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch