Skip to main content

Tussen premies en piraten (065)

28 februari 2017

vrijdag 7 september-2012
Eigenlijk was het een godswonder. Dat Hestia-stuurman Marcel van den Berg zowaar nog antwoord kreeg van Fortis/ASR-schipper Sjaak van Ek na het toesturen van zijn zwartboek (zie eerdere delen van deze serie). Meestal verwaardigen dit soort goden zich niet om op berichten uit de wereld van de krabbers te reageren. Neem bijvoorbeeld deze cadeaumail van 5 december 2005, toen Sjakie af en toe al aan een afscheidsborrel stond te nippen. Komt ie:

"Geachte heer Van Ek,
Met dit schrijven alsmede bijgaande bijlagen meen ik er goed aan te doen mij nogmaals tot u persoonlijk te richten, daar ik het gevoel heb dat u bijzonder selectief geïnformeerd bent in het totale Hestia-dossier. Daar u als integer bekend staat in de branche en ik wil voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt van verkeerde beeldvorming, welke gecreeërd is door personen in uw omgeving die louter met hun eigen carrières bezig zijn, wil ik als ultieme poging trachten u een genuanceerder beeld te verschaffen.
Zoals u wellicht heeft vernomen is Fortis ASR aansprakelijk gesteld door ondergetekende alsmede ex-personeel van PSL. Volgens mededeling van uw advocaat zou een gerenommeerd accountantsbureau deze kwestie onderzoeken. Ik neem aan dat het een reële waardebepaling betreft van de financiële situatie bij PSL per overnamedatum. Ik denk dat dit een meer dan realistisch standpunt is, daar ik hier in het verleden reeds bij herhaling op aangedrongen heb. Het lag overigens meer in de richting om dit dan te laten doen door een onafhankelijk bureau. Zelf heb ik het verleden al aangeboden dit door Berk Accountants te laten doen, daar zij door middel van de heer E. van Gerwen zowel accountant zijn geweest van PSL voor overname alsmede accountant zijn gebleven ten tijde van de Hestia-periode. Zij zijn tevens als getuige volledig op de hoogte van de gang van zaken van voor en tijdens de overname van PSL door Hestia.
Zoals u wellicht weet zal een aanvullend voorlopig getuigenverhoor gearrangeerd worden. De uitnodigingen hiervoor zullen deze week nog verzonden worden. Uiteraard zal ook de heer Van Gerwen als deskundige hiervoor uitgenodigd worden. In het verleden heb ik reeds bij herhaling aangeboden om misverstanden met betrekking tot de financiële situatie bij PSL te weerleggen. Deze deur is eveneens bij herhaling iedere keer dichtgehouden. Bewust, daar dan aan het licht zou zijn gekomen dat de door mij in gang gezette saneringsoperatie eind 2002 en begin 2003 alsmede de daaruit volgende positieve balansmutaties absoluut geen aanleiding hadden hoeven te zijn PSL gedwongen te verkopen.
Deze opzet is ook reeds gemaakt door mijn accountant en vormt de basis voor de door mij ingediende schadeclaim. Tevens beschik ik over verklaringen van private investeerders welke tot 2 x bereid waren (risicodragend) kapitaal ter beschikking te stellen aan PSL. Ook zijn zij bereid dit desnoods onder ede te verklaren. Mede hiermee zal ik dan aantonen dat ook een faillissement van PSL voorkomen had kunnen worden en ASAM een meer dan mooi bedrag (2.200.000 euro) getoucheerd zou hebben voor hun obligo. Nee, PSL moest nu eenmaal failliet en daarna Buro Philip van den Hurk. Andere belangen hadden nu eenmaal voorrang! De overeenkomst met Van den Hurk was reeds gemaakt ...
U zult begrijpen dat deze hele gang van zaken nu niet bepaald de schoonheidsprijs verdient en mede voor veel woede en frustraties bij gedupeerden heeft gezorgd. Ook in verband met ontwikkelingen binnen Buro Philip van de Hurk, welke op dit moment uitvoerig publicitair belicht worden alsmede vragen aan het adres van de curator lijkt het mij raadzaam op zeer korte termijn overleg te plegen. Indien u hiertoe niet bereid bent neem ik aan dat u volledig op de hoogte bent en deze hele gang van zaken tot beleid is verheven binnen Fortis/ASR. Ik kan en zal echter nooit accepteren dat dit beleid er de oorzaak van is dat ondergetekende de laatste drie jaar gecriminaliseerd is door personen met als enig doel het vrijpleiten van hun eigen (wan)daden. Zo stond ik nooit bekend en zal ik ook nooit bekend willen staan. Alleen dit al is aanleiding voor ondergetekende om zich tegen dit onrecht te blijven verzetten en dus in te gaan op de inmiddels vele verzoeken om mijn visie te geven op de hele gang van zaken.
Ik hoop dat bovenstaande voor u aanleiding is tot een reactie uiterlijk woensdag a.s., waarna ik mij vrij acht stappen te ondernemen.
Hoogachtend, J.S. Lindhout
".

Wat denkt u dat Sjaak heeft gedaan na ontvangst van deze cri de coeur van ex-PSL eigenaar Lindhout? Juist. U heeft een vingerplant gewonnen. Sjaak stak zijn middelvinger het luchtruim in. Wat ons betreft krijgt ie een rooie kaart en een permanente verbanning uit al zijn bestuurlijke functies. Al moeten we er desnoods een scheids voor omkopen of een vette verzekering voor afsluiten. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten