Residentieel (002)

07 april 2017
Hits: 346

maandag 28 februari-2011
Bingo. Een twaalfvingerigedarmplant. De Bas Koole uit onze eerste bijdrage van 24 februari jl. was inderdaad de Bas Koole uit de goeie ouwe Fecundo-tijd. INGENIEUR Koole. En net als in die goeie ouwe tijd reageerde hij ook nu met een mail die Philip Freriks en Martine Tanghe après la lettre de Seine zou injagen. Komt ie:

"Brasschaat 27-02-2011
In antwoord op uw redactioneel stuk over het Schip Ms. Monaco het navolgende, uw bronnen zouden zich niet moeten verhullen lijkt ons, gelet op de inhoud van het bericht waar verondersteld wordt dat het hier gaat om een luchtschip. Als uw bronnen zich bezig houden met insinuaties maar niet in de openbaarheid durven treden vraagt een rationeel denkend mens zich af waarom wel een bericht de wereld in brengen maar anoniem willen blijven.
Komt dat om reden dat deze bronnen zelf te veel met zaken bezig zijn die inderdaad met de verkeerde bedoelingen zijn opgezet.
Wij zullen gewoon maar de initialen van deze entrepreneur gewoon gebruiken X.X. want hij stond in dezelfde mail als de anderen die interesse hebben getoond in dit schitterende project.
Zo weten wij dat een van uw bronnen zich uitgeeft als entrepreneur zeg maar gewoon ondernemer dan begrijpen ook uw lezers dit.
Maar deze entrepreneur heeft een onderneming die tot doel stelt, de horeca weer aan het roken te krijgen en hij verkoop aandelen in de recht zaak tegen de staat, maar ja de staat heeft het roken al weer toegestaan dus geen recht zaak meer en de inleg van deze horeca ondernemers is helaas opgegaan aan de Cohiba en Montechristo sigaren en Black label Whisky hier in Brasschaat.
Daarom is dit kleurrijk persoon afgewezen om de sales te verzorgen van het residentieel schip Ms. Monaco om ons moverende reden die te maken hebben met boven staand.
En ja wij hebben hem geen inzage gegeven in de financiële status van dit project maar wij vinden dat ook in overeenstemming met onze richtlijn een potentieel kandidaat waar wij nog mee in onderhandeling waren over de vacante positie geen inhoudelijke informatie te verstrekken.
Wij hebben de heer X.X. ook keurig schriftelijk laten weten geen gebruik te willen maken van zijn diensten en wensen hem alle succes in zijn verdere sollicitaties.
Vervolgens insinueert u dat de heer B J Koole bij enig andere investering project was betrokken, dat is correct zij het niet dat de heer Koole uitsluitend daar zijn opdracht die hem was gegeven door de toenmalige directie heeft uitgevoerd en met redelijk goed resultaat mogen we inmiddels zeggen, daar komt nog wel bij dat de honoraria nota's van de heer Koole nog steeds niet zijn voldaan door de stichting die zich fecundo noemt en inmiddels zijn opgelopen tot ver boven Balkenende norm zijn. Vervolgens haalt u aan de zaak NWP/Fecundo, daarin is op geen enkel strafrechtelijke manier Koole betrokken of gedagvaard en volledig buiten elke verdenking er is niet een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Koole in deze zaak.
Koole heeft alle stukken op verzoek van het OM aangeleverd en heeft een verklaring afgelegd en daarbij is het gebleven derhalve moet u de veronderstelling laten dat dit Schip een relatie zou hebben met NWP of en vergelijkbaar investering project is.
Daar Koole nog steeds bestuurder is van deze stichting fecundo want de recht zaak die de investeerders hadden aangespannen verloren zij met vele kosten het hoger beroep hebben zij ook maar ingetrokken om niet verder gezicht verlies te leiden als je je uitgeeft als bestuurder van een stichting en je het eigenlijk niet bent .
Vandaar dat Hr. Koole geen haast heeft met de inbare vordering op het honorarium want hij zal dit pas doen als de noodzaak daar is.
Indien u man en geen paard noemt doen wij dat wel en wij verschuilen ons niet achter een anoniem dit komt omdat wij onze cliënten respecteren en als zij vragen hebben over zaken uit het verleden geven wij daar gewoon antwoord op , het is beter dat onze cliënten kunnen weten of er zaken zijn die de beslissingen zouden beïnvloeden maar ook de mogelijkheid hebben hier vragen over te stellen.
Daarbij komt dat wij een aantal prominente personen en organisaties hebben toegevoegd aan de onderneming en zij zien toe op de naleving van de afspraken.
En het laatste ja wij zijn niet gemakkelijk te vinden maar wel vindbaar en een ieder die er belang bij zou hebben te weten waar en hoe onze onderneming structureel in elkaar zit zullen wij verwijzen naar de Nederlandse Notaris die schriftelijk zal antwoorden indien noodzakelijk. Voor deze verblijven wij hoogachtend
Building Investment Group
Postbus 51
2930 Brasschaat België
."

We hebben de heer X. gevraagd of hij nog behoefte had aan een repliek (1). Had ie niet. Neemt niet weg, dat wij onze periscoop af en toe toch uit een sloot bij de Beerenplaat omhoog zullen schroeven om te kijken hoe het met het Monaco-project gesteld is. We zijn nu eenmaal familie van Aagje.

1. Uit privacy-overwegingen hebben wij de initialen van de door ir. Koole opgevoerde entrepreneur door een dubbele X vervangen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 april 2017
Aantal keren bekeken: 346

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch