Skip to main content

Mijn naam is Paes (001)

06 april 2017

woensdag 18 juli-2012
In oktober 2006 publiceerden wij drie artikeltjes onder de titel “De avonturen van Arthur Paes”. Een eenvoudige meneer uit Sittard die al zaken doende koning werd van Somey, een flink lappie land in het oosten van Ghana. Aanvankelijk zouden zijn zakelijke activiteiten in zijn geboorteplaats zich beperkt hebben tot de eerzame handel in oud papier, fietsen, brommers, auto’s en wat later munten en gouden broddels. We schrijven dan de jaren zeventig. Maar in die jaren weerklonken in Sittard geluiden, dat young Arthur zich ook zou bezighouden met avontuurlijke handel. Wij maakten in voornoemde artikeltjes melding van die geluiden en vroegen aan de inmiddels tot koning gezalfde mijnwerkerszoon of hij in verband met die avontuurlijke handel in aanraking was geweest met Justitie. Geen antwoord. Geen reactie op de publicaties.
Pas in 2010 vond vriend Arthur het blijkbaar om onbekende redenen noodzakelijk om ons te sommeren de bewuste artikeltjes van het net te halen. Gebeurt vaker. Soms halen we onze schouders op en halen er een streep door, soms zetten we onze hakken in het zand. In dit geval besloten we tot het eerste. Achteraf jammer misschien, maar achteraf kijk je een mandril in zijn regenboog. Want wat gebeurde er de laatste week? Er verschenen in de dagvodden en op het net artikelen over koning Arthur waarin hij werd beschuldigd van koterhopsen in Ghana (1). Hij ontkende en schreef de vuige beschuldigingen toe aan een hetze die op gang zou zijn gebracht door een oud-medewerker en diens gade.
De affaire kan nog alle kanten op, maar wij zagen er genoeg aanleiding in om Zijne Koninklijke Hoogheid opnieuw te benaderen met dezelfde vraag als in 2006. Of hij door zijn vermeende avontuurlijke handel in aanraking was geweest met de Nederlandse Justitie. Wat denk je? Juist. Geen antwoord. Niet erg koninklijk. Maar Arthur heeft andere zorgen moeten we maar denken.

(1) Vandaag verschijnt zelfs een artikel van collega Sanne Terlingen daarover in de Nieuwe Revu

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Mijn naam is Paes