Skip to main content

Tussen premies en piraten (102)

24 april 2015

maandag 14 april-2014
Het zat niet erg mee. Voor Jos Baeten. De Zeus onder de oppergoden van ASR. Kreeg ie vandeweek een claim voor de ballen van de Stichting Woekerpolisproces die zijn trek in een gebakkie voor de komende maanden volledig doofde. Mocht u de berichtgeving gemist hebben, leef u dan nu even uit.
Of deze tornado zich al ver vantevoren op de radar van ons Jos manifesteerde weten we niet, maar hij had wel afgezegd voor het bijwonen van nog zo'n kostenverslindend natuurverschijnsel. Van kleiner formaat misschien, maar uiterst vervelend als je daar zonder plu in terecht komt. Het vooronderzoek in de affaire ASR – PSL. Uitstel van executie, dat wel, want op een latere datum komt Joske toch aan de beurt. En dan zal ie in ieder geval antwoord moeten geven op de vraag of hij ja dan nee voortdurend op de hoogte was van de smerige praktijken van voormalig directeur Robbie Beumer. Tot nu toe heeft Jos altijd beweerd, dat hij zich vanaf zijn wolk niet of nauwelijks bezighield met de dagelijkse banaliteiten op de lagere etages. Net als zijn voorganger Sjakie van Ek. Maar wat beweerde de wel bij deze seance aanwezige, voormalige teamleider financieringen Willem Adriaan Knoop? Komt ie: “Ik rapporteerde aan Beumer en Beumer aan Van Ek. Dat laatste deed Beumer tot Van Ek wegging. Daarna rapporteerde hij aan Van Ek's opvolger Baeten”. Kan je nog kissebissen over de frequentie van deze rapportages en de manier waarop, maar vriend Baeten hield dus wel degelijk de vinger aan de groezelige pols van zijn toenmalige directeur testamentair.
Overigens kwam Knoop tegen alle verwachtingen in nog met een andere revelatie op de propjes. Volgens Willem waren Beumer en hijzelf niet betrokken geweest bij fantasierijk geschuifel rond de Beijer Adviesgroep. Een intermediair die eveneens voorbijtrok bij de eerste etappe van de zaak rond gedeputeerd schuifelaar Tonio Hooijmaijers. Ergo, Beumer was midden 2009 niet bij het grof ASR-vuil gezet en Knoop niet op non-actief. Na het vertrek van Robbie was intern wel de hark door de afdeling van Willempie getrokken en werd hij wat vaagjes lid van het management-team van de afdeling Financial Markets bij Asam. Maar in mei 2010 zou hij daar Van Nelle van gekregen hebben en zelf de deur achter zich dicht hebben getrokken. Tot zijn pensioen een paar jaar later zou hij nog wel aan ASR verbonden zijn gebleven. Op projectbasis. Welke projecten en hoeveel? Helaas.
Nou is in ieder geval de uitleg van Willem op de woelingen rond Beijer Adviesgroep aanzienlijk milder dan die van onze bronnen. Er lijkt meer sprake van een herenaccoord. Heel verstandig, transparantie levert bij dit soort zaken weinig wol op. Wil overigens niet zeggen, dat hierover het laatste is gezegd. Zeker niet als het OM eens serieus wil snuffelen aan de Hooimaaijers-Beumer connectie. Laten we even het gebedsmatje uitrollen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 april 2015
Tussen premies en piraten