Skip to main content

Fracken is voor gekken (000)

16 februari 2017

zondag 19 oktober-2014
Wat doe je als je frackt? Dan ros je met grote druk water, zand en een heerlijke cocktail chemicaliën de grond in. Om olie en gas die op grote diepte opgesloten zit in gesteente los te peuteren. De samenstelling van die cocktail is een tijdje geheim gehouden. Geen wonder, want je zou wel mesjogge zijn als je gaat rondtetteren dat er benzeen, formaldehyde, zware metalen en radioactief materiaal in zit. Stofjes die niet goed zijn voor de volksgezondheid. Je kan er namelijk kanker van krijgen of andere ziektes waar je niet zo appetijtelijk van dood gaat. Dus moet het mengsel na een potje fracken flink worden gezuiverd. Voordat restanten van die chemische zooi in het bodemwater cq. drinkwater terecht komen (1).
Nou heeft de American Chemical Society (ACS) onlangs de uitkomst van een studie naar de resultaten van dat zuiveren in haar clubblad gezet. Ziet er knudde uit. Met name die zware metalen leveren problemen op. Soms zitten ze er na de zuivering nog in en moet er worden overgegaan tot een behandeling met chloor of ozon. Het lullige daarvan is weer dat er giftige DPB's ontstaan (disinfection byproducts) en daar worden mensen ook niet goed van. Om nog maar te zwijgen over het speelgoed van de Partij van de Dieren. Het advies van de ACS? Het frackwater niet in het grondwater of rivieren laten weglopen. Ook niet als het zogenaamd gezuiverd is.
En of het niet op kan. Uit de baarmoeder van twee andere Amerikaanse bollebozenconcentraties is over fracking ook een onheilspellend rapport de wereld ingeperst. Daarin leggen ze een oorzakelijk verband tussen een reeks van kleine aardbevingen in Ohio en aanpalende frackingactiviteiten. Gevoegd bij het feit, dat door al deze ellende het te winnen schaliegas en -olie brandduur wordt en de consument aan het eind van de rit gewoon de piel is en je zou zeggen dat Henricus Gregorius Joseph Kamp van verdere pogingen om gemeentes als Boxtel en Haaren naar de kloten te helpen zal afzien. Maar gezien zijn strengheid in de leer in de kwestie rond de aanleg van windmolenparken net buiten de branding hebben wij daar een heel hard hoofd in. Dus daar moeten we morgen even mee naar de dokter. Prettige zondag nog. Houdoe.

(1) Zie bijvoorbeeld voor de smakelijke combinatie water/formaldehyde het artikeltje “Broodje donor” van gisteren.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2017
Fracken, frackte, gefrackt