Skip to main content

Joint Strike Fucker (003)

02 november 2017

Ja jammer. Dat ze op het Ministerie van Oorlog de geweldige expertise van dat meisje van Hennis moeten missen. Vooral als het over de JSF gaat. Want daar wist ze alles van. Nu moeten we het doen met Ankie Bijleveld en Barbara Visser. En wij hebben het sombere vermoeden dat ze van een kroppie veldsla meer weten dan van die nieuwe Amerikaanse doodkisten, die zoveel arbeidsplaatsen opleveren. Dus stel je even voor dat er bijvoorbeeld vragen komen vanuit de Haagse Landdag over de inhoud van dit ovenverse artikel. God helpt ze de brug over. Maar als dat onverhoopt toch niet lukt dan kunnen ze altijd nog aan de voorzitter vragen of ze samen dit liedje ten gehore mogen brengen. Wordt het toch nog gezellig. Stay tuned.

dit liedje

jacques
Het rare is dat ik meer vertrouwen in deze dames heb dan in het meisje met Schoevers-opleiding. Hennis was de toeter van wie dan ook. Welwillend, maar niet doorhebbend. Veel gehennis dus. Dit project is er een van doodskisten. De lobbyist Dick Berlijn weet dat. Hij vergeet gemakshalve voor eigen gewin zijn vliegkennis Ik weet dat vanwege mijn r&d, de onmogelijkheden en de druk van de commercie.
Het is een project om het belastinggeld in de zaken van het bedrijfsleven te laten verdwijnen met weinig tegenprestaties, vanwege de onmogelijkheden. Eigenlijk wordt hierdoor de Nederlandse positie in de internationale wereld juist verzwakt, het onjuist, het suboptimaal besteden van belastinggeld.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 november 2017
Joint Strike Fucker