Bandstoten tegen Desi (008)

dinsdag 29 maart-2005
Zo langzamerhand komen we in de rangen van de luitenants van Kiers cs. terecht. De heren en hier en daar een dame die betrokken zijn bij de uitvoering van de olijke werkzaamheden. De ons inmiddels vertrouwd geworden Copa-coördinator Van Winsen zegt daar in zijn gedateerde rapport ondermeer het volgende over:

“Vermeldenswaard is verder dat via Kiers ook een belangrijk hashlijntje ligt richting Engeland. De hash zou dan afkomstig zijn uit Marokko en o.a. via diverse tussenpersonen (Willem Leegwater, Frans Schipper, een Engels sprekende tussenpersoon “Peet” e.a.) in Engeland belanden. Denk in deze ook aan de aanhouding van Willem Berk in bezit van 250 kilo hash in Engeland.
Kiers zou zelf behalve die “Peet” meer contacten hebben in Engeland en zelfs nog achter een bedrijf “Nift” zitten dat trailers verhuurt. Het moederbedrijf “Nift” zou in Engeland zitten.
Niet onbelangrijk is om nog even voor alle zekerheid een aantal personen cq. bedrijven rond Steenbergen-Kiers iets meer gedetailleerd onder de loep te nemen (betreft hier vooral handel in grote partijen hash en soms cocaine):
Franciscus Henry (Frans) Schipper, geboren 27/3/61.
Was croupier in het casino van het Hilton te Rotterdam. Nu echter vermoedelijk koerier voor Steenbergen. Het zit wat ingewikkeld maar Schipper zou in dienst zijn getreden van het bedrijf “Expover” van Steenbergen en vaak als chauffeur dienst doen voor het bedrijf Westkust Transport (hashtransporten). Volgens geruchten zou Schipper dit bedrijf in zijn maag gesplitst krijgen, omdat het zeer noodlijdend zou zijn (Westkust zou nog veel geld krijgen van Kiers. Kiers heeft echter vaak geen geld, zoals reeds is vermeld, en is daardoor weer sterk afhankelijk van Steenbergen).
Laatste berichten zijn dat Schipper medio maart weer moest “proefrijden” richting “zuiden”.
Terugkomende vanuit het “zuiden” (Spanje) werd hij met zijn vrachtwagencombinatie aangehouden op 25/3/92 nabij Kortrijk op de grens van België en Frankrijk. Helaas niets aangetroffen.

Westkust Holland Transport BV.
Dit bedrijf staat op naam van Narinderkoemar Kuldip Singh, geboren 16/5/58 Paramaribo, met als gevolmachtigde Wilhelmus Theodorus Leegwater, geboren 7/8/41.
Westkust zou bekend staan voor grote hashtransporten vanuit Marokko (hash in bevroren groenten).

Redelijk belangrijke rol, ook als een soort intermediair, wordt vervuld door Willem Frederik Karel (Fred) van Deutekom, geboren 07/8/51, (mede- ???) eigenaar van All Phoon BV.

Wilhelmina Dorica (Wil) Weerheym-Baggerman, geboren 08/5/47.
Uit alles blijkt dat, zoals ook reeds eerder vermeld is, Wil Weerheym-Baggerman als een soort intermediair fungeert tussen de grote jongens Steenbergen, Kiers en Van Aalst (en ook wel Wout Ultee, grote hashhandelaar).

Zij zou vermoedelijk dikwijls goede informatie krijgen van “politiezijde” (Hans “Vlek” Steenvoorden) en deze info doorspelen aan Steenbergen. Ook van de affaires rond het onderzoek van het Sinus-team naar de activiteiten van Piet Schneider cs. zouden Wil en Steenbergen daardoor goed op de hoogte zijn. Wil is echt een niet onbelangrijke spil in het geheel waar veel om draait
”.

Leuk hè, zo’n doorkijkje in die club? Er is sindsdien natuurlijk heel wat water door het OM-toilet gespoeld maar zonder historie geen heden en geen Copa zonder Bouta. Dus stay tuned.

Bandstoten tegen Desi

  • Hits: 634
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch