Tussen premies en piraten (079)

28 februari 2017
Hits: 599

maandag 1 juli-2013
Er zijn in onze kleine wereld achter de duinen twee soorten dekens die ertoe doen. Bij de eerste moeten we denken aan het hoofd van de beforde in een bepaald arrondissement met daarboven het landelijke opperhoofd. Bij de tweede gaat het om een stuk beddegoed, dat in vroeger dagen vaak afkomstig was van de firma Ram, Schaap & Lam en soms door de eerstgenoemde deken gebruikt werd en wordt om voze zaakjes binnen zijn orde onder de wol te stoppen. Dit in tegenstelling tot zijn taak: zijn beffers voor de poten hengsten als ze buiten de nachtspiegel wateren.
Is Leonard Böhmer, de huidige deken van Utrecht en bef bij het door ons nogal eens licht getoucheerde kantoor Derks, Star, Busmann een deken zoals hij hoort te zijn? Voor zover wij weten wel, maar dat ie als bef van ASR in de affaire met PSL een lichtend voorbeeld is geweest voor zijn Utrechtse kudde mag betwijfeld worden. Met name zijn opereren ten tijde van het eerste voorlopige getuigenverhoor dat was aangevraagd door PSL en Baker, Tilly, Berk. Een accountantskantoor, dat merkwaardigerwijs net als ASR het kantoor van Leonard als huisbef koesterde.
Bij de behandeling van zo'n verzoek tot voorlopig getuigenverhoor is het gebruikelijk, dat de gedaagde partij ruim van tevoren zijn verweerschrift indient bij de kadi. Noem het fatsoen. Maar in februari 2012 kwam Leonard één dag van tevoren ermee aankakken. Het werd gedoogd door de kadi, maar deftig was anders. Net als de listige telefonische oekaze van ASR aan Baker, Tilly, Berk op de ochtend van de zittingsdag, waardoor het accountantskantoor zich genoodzaakt zag zich als partij uit de procedure terug te trekken. Dreigde ASR met de zweep of liet de door de belastingbetaler op de been gehouden verzekeraar een rookworst zakken voor de neus van hun rekenkundige cliënt? Nooit boven water gekomen. Had de in een spagaat verkerende Leonard weet van deze manipulaties? Het zou gek zijn als dat niet zo was (1).
Morgenmiddag om kwart voor vier vindt in de Utrechtse rechtbank een nieuwe poging plaats om in deze treurige affaire tot een volwaardig getuigenverhoor te komen. Tot nu toe is er van de zijde van ASR/Derks, Star, Busmann geen verweerschrift ingediend. En voor zover wij weten is ook nog niemand aan de zijde van de eisers met een zweep of een worst geconfronteerd. Maar garanties dat Leonard nergens nog een troefkaart heeft verborgen in de wijde mouwen van zijn jurk kunnen we helaas niet geven. Effe wachten nog. Morgen weten we meer. Stay tuned.

(1) Wie nog even rond wil neuzen in de details raden wij aan om daarvoor aflevering 58 van deze serie als springplank te gebruiken.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 599
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch