Skip to main content

Fred en de deals (002)

28 februari 2017

donderdag 13 maart-2014
De deal die Fred rond de eeuwwisseling met Cees Helman sloot kreeg achteraf de goedkeuring van toenmalig Super PG Johan de Wijkerslooth. En dat terwijl hij kort tevoren terwille van de democratie nog de nodige documenten aan de Commissie Kalsbeek had overhandigd die betrekking hadden op een andere deal van Teeven. De zogenaamde “pre-deal” met Mink Kok. Daterend uit 1998, na een tiental neus-aan-neusgesprekken in een Gentse kruipruimte. Bij die deal kreeg Kok stafvermindering aangeboden in ruil voor info over zo'n tachtig corrupte ambtenaren. Die maakten zonder twijfel deel uit van Teeven's List, die onze crime fighter in 1999 in de gleuf van minister van Justitie Benk Korthals had geperst. Een deel van die stoute jongens was in corruptiesferen terechtgekomen door hun broek op de verkeerde plekken te laten zakken (1). Vandaar ook dat het diepgaand onderzoek dat Benk liet instellen in recordtijd werd afgebroddeld (2).
Hoe Teeven omging met de verbodsbepalingen die na de IRT-affaire en de rapportage van de Commissie Van Traa werden ingesteld komt ook nog eens alleraardigst in beeld in onze serie “Transparant”. Daarin schilderden wij met grove kwast hoe een avontuurlijk clubje bij het binnentrekken van een leuke mix van rotanmeubilair en coke onder regie van Fred de poep in werd gereden door Evert Tweehuizen. Een infiltrant dan wel een groei-informant. Lees en geniet. Stay tuned.

(1) In die periode speelde ook het onderzoek van rechercheur Peter Ros naar de koterhopsverhalen rond figuren bij het Amsterdamse OM en de bestuurlijke driehoek, dat tot Staatsgeheim werd verheven.
(2) Zie ook het artikel "De lange schaduwen van de IRT”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Fred en de deals