Skip to main content

Octopussy (501)

maandag 29 juli-2013
ROBERT van de RHEE nu ook PERSOONLIJK FAILLIET!
De een staart zich uren blind op de airbags van Kim Kardashian, de ander bescheurt zich nog elke dag om de Maaskantjes. En wij? Iedereen zijn eigen afwijking: wij bladeren in deze helse dagen voor de Kerst regelmatig in het insolventieregisters.
En welk insolventje inclusief het bijbehorende vonnis (1) troffen we daar een paar dagen geleden aan? You got it. Onze eigen Robbie van de Rhee. Op de elfde van deze maand in Utrecht failliet verklaard. Er was nog wat geharrewar over zijn geboortedatum en waar ie precies in de kribbe was gelegd, maar het was hem toch echt. Nu niet als bestuurder van diverse overleden BV'S, maar persoonlijk, privé!
Bleek niet zonder slag of stoot te zijn gegaan. Tijdens de zitting waarop wird gedelibereerd of de guillotine in gereedheid moest worden gebracht of niet gaven onze vriend en zijn bef namelijk nog stevig tegengas. Ze hadden waarschijnlijk goed gekeken naar de kwalijke praktijken van de Utrechtse deken, die namens ASR tot tweemaal toe een dag voor de zitting nog met allerlei paperassen kwam aankakken om de bef van de tegenpartij een loer of een equivalent daarvan te draaien (2).
En als je als rechtbank daarvoor de ruimte geeft, dan kan je hem krijgen.
Ook in geval van Robbedoes had de kadi geen tijd gehad om het resultaat van een weekendje noeste arbeid door te nemen. Maar geen nood, Robbie en zijn bef mochten het rommeltje mondeling toelichten. Die toverden daarbij een wel heel kreupel konijn uit hun hoed. Volgens hullie was de Utrechtse rechtbank helemaal niet bevoegd om Robbie's faljissementsaanvrage te behandelen. Die "woonde" namelijk al geruime
tijd in een appartement Gibraltar. Naast de apen. Voor een huurtje van 1700 euro per maand. Ten bewijze van die stelling kreeg de kadi een huurcontractje zonder handtekening onder de voorgevel gedrukt, een toegangspasje (dat Robbie graag direct weer terug wilde hebben), een of ander loslopend fotokopietje en de inschrijving van zijn BV bij een befkantoor op de rots.
Vanwaar al dit gedreutel met dat kreupele konijn? Nou, volgens een of andere Europese regelgeving hield dat in, dat het verzoek om Robbie een faillissement te bezorgen moest worden behandeld in het land waar Robbie woonde. Gibraltar dus! Maar daar stonk de kadi niet in. In het dossier waren verschillende officiële stukken voorhanden waaruit viel op te maken dat onze vriend na januari 2003 wel degelijk bij ons achter de duinen had gebivakkeerd. Het konijn kon weer terug in de hoed.
Dat had kennelijk ernstige gevolgen voor Robbie's innerlijke evenwicht. Hij bleek plotseling ook een paar van zijn schuldeisers uit de aannemers- en schildersfeer helemaal niet te kennen. Laat staan een eenvoudige smid uit Soestduinen, die hij nooit had betaald voor het smeedijzeren hekje dat hij had laten installeren toen hij "incognito" aan de Astrid Boulevard in Noordwijk resideerde. Overigens deelde Robbie's bef blijkbaar ook in de malaise door te verklaren dat zijn cliënt nooit bestuurder was geweest van Uniwall en Tommy Telecom, terwijl dat zelfs voor een eenvoudige boerenleut te vinden was in de openbare documenten bij de Kamer van Koophandel ! Goedensmorgens.
Verder verklaarde ons Robbie zelf nog dat hij van plan was naar Zwitserland te verhuizen.
Nou kan je daar niet zomaar platzak binnen komen rollen en bovendien moet je kunnen aantonen dat je een eigen inkomen hebt. Anders roepen die Tellgangers aan de grens al ho. Nou, blijkens door hem zelf ingeleverde en naar wij vermoeden officiële inkomens-vodjes voldeed Robbie aan beide voorwaarden. Hij beschikte over eigen vermogen en beurde een riant inkomen. En dat is gek, want die verklaring stond in schrille tegenstelling tot wat hij eind vorig jaar onder ede tijdens het hoger beroep in zijn strafzaak voor de rechtbank in Leeuwarden boerde. Hij had geen rooie cent en geen actief zakelijk vehikel. Hij had niks en leefde op de buidel van zijn partner Marieke. Dat lijkt op een meineedje en dat is het ook. Zullen ze in Leeuwarden leuk vinden.
En nu is Robbie persoonlijk failliet. Tuurlijk gaat hij in hoger beroep. Maar
dat is dan ook de allerlaatste etappe, die aardig parallel loopt met die van zijn strafproces. Op 19 augustus om 4 uur moet onze vriend in hoogst eigen persoon voor de kadi in Arnhem verschijnen voor de laatste seance. Het aftellen is begonnen. Stay tuned.

(1) Zie het uitgebreide OPENBARE vonnis gewezen door Mr. C.M.Dijksterhuis uitgesproken op 11 juli 2013 om 11.00 uur des 's morgens.
(2) Zie aflevering 81 van de serie "Tussen premies en piraten" dd. 3 juli 2013.
(3) Uitspraak 10 maanden kruipruimte.

Klik hier om uw reactie toe te voegen