Jelle van Buuren (001)

16 augustus 2017
Hits: 836

In de fallout van het nazifeestje in de US is het goed om te horen dat er nog juristen zijn die politici aanspreken op hun kennis van en loyaliteit aan de beginselen van het staatsrecht. Zo’n jurist heette Brouwer, van de universiteit van Groningen, en hij zei op de radio nee en nog een keer nee tegen de wenselijkheid van het gebiedsverbod voor de Haagse imam. Zal hopelijk door elke rechter worden afgewezen, aldus Brouwer. ‘Dit is in de loop der jaren diverse keren geprobeerd maar gelukkig tevergeefs. Want het is gewoon strijdig met artikel 7 van onze grondwet.’
Zijn opponent in het radioprogramma was Jelle van Buuren, specialist op het gebied van terrorismebestrijding. Van Buuren had in tegenstelling tot Brouwer goede hoop op het afwijzen van het beroep dat de imam inmiddels heeft aangetekend, want ‘het is een nieuwe wet’. Ja, daar had de jurist het dus over, over die nieuwe wetten die de grondwet moeten laten meebuigen. ‘Proefballonnetjes’, aldus Brouwer, en daarmee had hij precies de juiste term gevonden voor de verderfelijke praktijk om ons rechten te ontnemen met het doel onze rechtspositie te verstevigen. En ons rechtsgevoel beter te bevredigen...
Voor de goede orde: de jurist vond de imam ook een man van kwalijke inzichten. Maar ja, we hebben allemaal op school geleerd dat je niet de ene verkondiger monddood kunt maken zonder alle anderen en dus ook ons zelf het recht op vrije meningsuiting te ontzeggen.
Maar voor Van Buuren telde dat dus niet. Hij had het over radikaliseren en vond dat de ene omgeving daar meer recht op heeft dan de andere. Luister maar mee. ‘Deze imam wordt geweerd uit de Transvaalbuurt en de Schilderswijk in Den Haag’, aldus de antiterreurgeleerde. ‘Dat zijn twee wijken die gevoelig zijn gebleken voor radikale propaganda, dat is genoegzaam bekend’. Ja, dat weten we...: uit de media die verlekkerd verslag hebben gedaan van het gooien met een handgranaat en een pro-Isis-demonstratie. De Schildersbuurt is het Molenbeek van de Residentie.
Nu zijn er ook buurten in Nederland waar een andersoortig radikalisme welig tiert. Wat te zeggen van Wassenaar, onder de rook van Den Haag. Daar stemt men VVD en heeft men een abonnement op het weekblad Elsevier. Lees het verhaal in Elsevier over Baudet en je weet wat voor soort radikalisme gepredikt en beleden wordt onder de buren van de Oranjes...

(JoopFinland)

JoopFinland
Je klinkt als iemand die de hele dag het Wilhelmus meekwaakt, Jacques....
Jacques
De spijker tussen mijn duim en wijsvinger en een Finse slager erop ranselen? Gissen is missen Joop, desgelijks ernaast met het begrip bloederig radicaal versus politiek bezigen.
Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 augustus 2017
Aantal keren bekeken: 836
Jelle van Buuren

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch