Vliegend Tapijt (005)

01 april 2017
Hits: 381

woensdag 16 maart-2005
Op 3 december 2004 stuurde Dale Stoffel een brief naar een hoge ambtenaar van het Pentagon. Dat was niet de eerste keer. Op 30 november stuurde hij een email aan een medewerker van Lt.Generaal David H Petraeus. Deze laatste is belast met het toezicht houden op de task force die zich met de wapenaankoop bezig hield. Iets later verklaarde Stoffel tegenover medewerkers van Senator Santorum dat er binnen het Irakese Ministerie van Defensie sprake was van forse corruptie (tientallen miljoenen dollars) bij de aanschaf van zware wapens voor het Irakese leger. De beschuldigingen van Stoffel kwamen er op neer dat bij een wapenaankoop van pakweg 280 miljoen Amerikaanse dollars er gebruikt gemaakt werd van een tussenpersoon, de Libanees Raymond Zayna, die smeergelden betaald zou hebben aan Irakese ambtenaren. Het bedrag was bedoeld voor de oprichting van een nieuwe cavalerie divisie, tanks dus. Volgens Stoffel werd hij gedwongen zaken te doen met leveranciers die al deals gemaakt hadden met Zayna. Verder bleek dat Zayna geld gekregen had voor werk dat Stoffel gedaan had. Geen kleinigheid, bijna 25 miljoen Amerikaanse dollars. Het Pentagon lichtte Zayna in dat er door Stoffel klachten waren ingediend. Na overleg werd Zayna bevolen dat geld aan Stoffel over te maken.
Op 8 december jongstleden werd Stoffel, samen met collega Joseph Wemple, vermoord toen hij een Amerikaanse basis bij Baghdad verliet. Het geld was nog niet overgemaakt en is nog steeds zoek.
Oorspronkelijk was het officiƫle verhaal dat de moord niks met de klokkenluidersuitspraken van Stoffel te maken had en er terroristen achter zouden zitten. Alleen was de organisatie Saraya al-Jihad Al-Islami (Brigades van de Islamitische Jihad) geheel onbekend. En werden alleen de twee Amerikanen vermoord, de overige inzittenden niet.
Herhaaldelijk werd van Amerikaanse zijde gezegd dat Irak zelf beslissingen nam over zijn wapenaankopen. Helaas voor het Pentagon is inmiddels bekend geworden dat die oorspronkelijke verhalen in elk geval niet kloppen. Zo blijkt dat die 25 miljoen dollar gewoon verdwenen is; dat de heer Zayna gewoon verder zaken doet en sterker nog: de taak van Stoffel inzake de wapenaankopen heeft overgenomen. En als klap op de vuurpijl doken emails op waaruit blijkt dat het Pentagon de beslissingen over de Irakese wapenaankopen neemt en niet Irak.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 april 2017
Aantal keren bekeken: 381
Vliegend tapijt

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch