Antillen vice versa (034)

25 februari 2017
Hits: 402

zaterdag 28 december-2013
Rouw paste misschien ooit Electra, maar dat geldt op dit moment zeker voor de zeven leden van de “Den Haag groep” (1). Voor de derde keer probeerde dit door een dwangneurose voortgedreven genootschap zakenpief Chris van Assendelft van Wijck totaal naar de kloten te helpen. Ditmaal via het faillissement van de CV Vitae Nouveau (2). Maar net als bij de twee vorige gelegenheden op Curacao liep het ook in Antwerpen op een zeperd uit. Twee dagen geleden besloten drie kadi's van de elfde kamer van de rechtbank van koophandel in de Sinjorenstad namelijk een streep door het persoonlijk faillissement van Van Assendelft van Wijck te halen. Als stille vennoot kon hij volgens het edelachtbare trio geen daden van bestuur verrichten en was dus qq. niet verantwoordelijk voor de hoog- en laagstandjes binnen de CV. Wie wel? Amaai! Dat kan alleen maar de medevennoot zijn: Viviane Verhoeven. Een prominent lid van de “Den Haag groep”, die in een recent epistel aan Vitae Nouveau-curator Kris Patroons kermde, dat zij onder zware bedreigingen van Van Assendelft van Wijck indertijd haar handtekening had gezet onder de geboorteacte van de cv. En ook bij latere nouveauté's binnen het vehikel steeds had meegewerkt, omdat ze door haar voormalige geliefde zwaar onder druk werd gezet. Nog net geen gun op haar weelderige kruin dus, maar het had zomaar gekund (3). Verder had zij nooit een vinger in de Vitae-pap gehad. Echt niet, meneer Patroons. Alles ging buiten haar om. En haar ziel weende elke dag voor Chris' volgende slachtoffers. Nee, niet voor haar schuldeisers in België en Zwitserland (4). Maar je ziel kan niet aan de gang blijven.
De faillissementsprocedure versus Vitae Nouveau komt op 23/1/2014 opnieuw aan de orde. Voor nieuwsgierigen: zakdoeken meenemen. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 24 dd. 11 oktober 2013
(2) Zie aflevering 31 dd. 11 november 2013
(3) Volgens Leo Nipshagen, Vivi's hopman bij de “Den Haag groep” zou Van Assendelft van Wijck hem in 1993 een blaffer op zijn hoofd hebben gedrukt om hem paperassen te laten tekenen, die hem vele meloenen armer maakten. In werkelijkheid leverde Van Assendelft van Wijck vele meloenen in bij die transactie. Bovendien fungeerde Nipsie kort na dat fantasierijke voorval als getuige bij het huwelijk van zijn vuige belager en deed ie vrolijk zaken met hem (zie ook aflevering 26). Hoe gek wil je het hebben?
(4) Zie aflevering 22 dd. 4 oktober 2013

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 402
Antillen vice versa

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch