Skip to main content

Dank u

donderdag 30 augustus-2012
Deze week organiseert de Zuidafrikaanse organisatie Discovery Invest Leadership in Johannesburg zijn jaarlijks plaatsvindend internationaal geneuzel waarbij hotemetoten uit diverse werelddelen acte de présence geven. Het gezellig samenzijn heeft deze keer als onderwerp “moraal en leiderschap zijn onverbrekelijk”. Aartsbisschop Tutu was (uiteraard) ook uitgenodigd, maar hij heeft bedankt. Hij wenst niet neus aan neus te zitten met Tony Blair. Al tijdens de inval van de Amerikaanse en Britse troepen in Saddammeke’s own country liet hij Bush en Blair weten het niet eens te zijn met hun initiatief. Saddammeke had geen bio-chemische wapens en dus leek de motivatie van de beide heren op een nazistisch voorbeeld uit 1939.
In de jaren daarna is het nooit meer goed gekomen tussen Tutu en de beide “Schreibtischmörders”. Hij heeft herhaaldelijk maar vergeefs geprobeerd een “sorry” van ze los te krijgen. Geen gehoor. Logisch dus, dat hij dit jaar bedankte voor de uitnodiging van Discovery Invest.
Of Blair overigens wel komt is nog de vraag. Een mohammedaanse partij heeft namelijk aangekondigd een verzoek te zullen indienen aan het Zuidafrikaanse ministerie van Justitie om de voormalige Britse premier te arresteren zodra hij voet aan de grond zet in Johannesburg. Op beschuldiging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En achter een schrijftafel kan je makkelijk de held uithangen. Open en bloot op straat ligt dat effe anders. Hm, Tony?

Klik hier om uw reactie toe te voegen