Skip to main content

Een rondreis langs antimilitaristisch verzet

Hits: 337

donderdag 8 mei-2008
Dit jaar worden de Pinksterlanddagen voor de 75ste keer gehouden. Voor veel mensen staan de Pinksterlanddagen en het kampeerterrein in Appelscha in nauw verband met het antimilitarisme, maar de antimilitaristische beweging lijkt in Nederland kleiner dan ooit.
Nu kunnen we wel de zoveelste discussie bedenken of de zoveelste lezing houden over onze visie, waarom antimilitarisme niet los gezien zou kunnen worden van de anarchistische beweging. Het militair apparaat is namelijk bij uitstek het instituut dat de staat met haar grenzen, met haar hierarchie in stand zal houden en koste wat kost zal verdedigen. Het is ook het apparaat dat het hele kapitalistisch systeem dat de wereld in een wurggreep houdt beschermt, met alle gevolgen van dien.
Maar we dachten het deze keer eens wat anders te doen en een historische terugblik te organiseren. Waarbij we betrokken mensen binnen het antimilitarisme aan het woord laten om hun eigen verhalen en anekdotes te vertellen. Over het antimilitarisme tussen de twee wereldoorlogen, over de onkruit-beweging, over ploegscharen, het vredes-actie-kamp bij Volkel, bombspotting, mogelijk ondersteund met foto's en ander beeldmateriaal. We willen hierbij ook mensen uitnodigen om zelf met hun eigen verhalen te komen. Hopelijk wordt het een levendige terugblik, maar daardoor ook een inspiratiebron om de antimilitaristische strijd hier met meer mensen weer op te pakken. Zodat we weer veel actie zullen voeren tegen het defensieapparaat, tegen het werven van (kind-)soldaten, tegen de oorlogshandelingen van de Nederlandse staat etcetera. Heb je zelf nog leuke verhalen en/of anekdotes te vertellen, kom ook naar deze workshop op de pinksterlanddagen. Ontwapen! Zie website pinksterlanddagen

Klik hier om uw reactie toe te voegen