Skip to main content

Octopussy (449)

woensdag 11 juli-2012
We’ve got mail. Van Rob van de Rhee. Blijkbaar heeft hij ineens de weg weer teruggevonden, die hij met zoveel vanzelfsprekendheid bewandelde ten tijde van de affaire rond Dutchbird. Uiteraard geven we Robbedoes weer alle ruimte voor zijn commentaar. Net als toen. Komt ie:

"Ik reageer op de onzin die u weer op uw website over mij plaatst. De reden dat ik niet meer op uw berichten reageerde is niet zozeer gelegen in het feit, zoals u suggereert, dat ik onvindbaar zou zijn, maar meer omdat het niveau van de u toegezonden informatie die u voor zoete koek aanneemt geen reacties meer waardig zijn. Ik volg Uw site dan ook al geruime tijd niet meer.
Recentelijk ben ik door derden geattendeerd op uw laatste berichten. Ik kan me maar moeilijk druk maken over het feit dat iemand 32 jaar geleden kennelijk dermate gefrustreerd is geraakt dat ik een nieuwe Mercedes reed, en die persoon daar vandaag de dag nog last van heeft. Zielig. Nu u wederom derden in Uw berichten gaat betrekken komt dat wederom anders te liggen.
De vorige keer, nadat ik u daarover op 26 april heb aangeschreven, heeft u uw berichtgeving enigszins aangepast, waarna ik van verdere vervolging heb afgezien. Nu u wederom klakkeloos berichten overneemt, verzuimt u wederom uw verificatieplicht na te komen. U publiceert daarnaast willens en wetens onwaarheden, zo heeft u ook op mijn website gelezen dat de curator van Jarino destijds ten overvloede heeft verklaard dat hem van geen enkele vorm van onjuist handelen van mij zou zijn gebleken. U weet dus, althans had kunnen weten, dat hetgeen u daaromtrent publiceert volstrekt onwaar is.
(De herkomst van het hele verhaal van de villa te Bilthoven, de verkoop van een Villa te Bosch en Duin die daarvoor inderdaad van mij is geweest, doch eenvoudige verificatie bij het Kadaster had u anders geleerd, en het smeuïge maar eveneens onjuiste verhaal over de beëindiging van de huur te Noordwijk tot en met het feit dat ik onvindbaar zou zijn voor welke Curator dan ook, maakt inderdaad deel uit van een lastercampagne waarvan de inhoud zo aantoonbaar onjuist en daardoor voor mij herkenbaar is, dat de persoon die verantwoordelijk is voor toezending van die berichten mij bekend is).
De reden dat ik niet meer op uw publicaties reageer waar ik dat voorheen wel deed, is ook dat u op enig moment het principe van hoor en wederhoor terzijde heeft gelegd en zonder enige vorm van verificatie alles wat men u maar toestuurt als waarheid op uw site publiceert.
Indien u, zoals een behoorlijk journalist betaamd, mij wel op behoorlijke wijze de gelegenheid had gegeven op uw berichten te reageren -voor- publicatie, had u niet alleen een veel interessanter - en nu eens echt een verhaal met nieuwswaarde - op uw site kunnen plaatsen, maar bovendien had u kunnen voorkomen dat ik u nu moet verzoeken om de 5e, de 6e en de 12e alinea van mijn schrijven van 26 april als integraal ingelast in deze e-mail te willen beschouwen.
Tegen de persoon die achter de inderdaad heftige lastercampagne jegens mij schuil gaat heb ik een civielrechtelijke procedure aangespannen wegens smaad, laster, afpersing en chantage en bovendien is nu ook strafrechtelijk aangifte jegens deze persoon gedaan. Om die reden doe ik daar verder nu ook geen uitspraken over. Zodra de rechter zich hierover heeft uitgesproken zal ik op mijn Website de ware toedracht bekend maken.
Ik had u graag de primeur gegund van dit werkelijk ongelofelijke verhaal maar u wilt het wel aan uw eigen, hierboven omschreven, vorm van journalistiek wijten dat ik hiervan af zie.
U weet zelf wel hoe verdere actie mijnerzijds , zoals o.a omschreven in 12e alinea van mijn schrijven van 26 april door u voorkomen kan worden.
Vriendelijke groet, R.van de Rhee
".

Heel geheimzinnig allemaal. Zonde dat we een prachtig verhaal mislopen, compleet met zowel een civiele als een strafrechtelijke procedure. Maar over wie kan Robbie het anders hebben dan de door hem opgevoerde voormalige staatssecretaris van de LPF, die hij ten onrechte als onze diepe strot beschouwt? Nou Robbie, we laten ons graag verrassen. Zet hem op. En stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen