Van God los (005)

13 maart 2017
Hits: 340

zaterdag 31 maart-2007
Zondigen is in de katholieke kerk zeker niet uitsluitend aan geestelijken voorbehouden, ook de gewone gelovige mag er graag eens goed tegenaan gaan. Het Rode boekje van de Seksuele Revolutie (De Branding, Antwerpen, 1969) geeft uit de “Biechtspiegel ten behoeve van de biechtvaders, dienstig bij de ondervraging van jonge meisjes die hun zonden van onkuisheid niet kunnen of durven belijden”, geschreven door Antonio Maria Claret (Aartsbisschop van Cuba, biechtvader van Hare Majesteit Isabella II) een beeld van “Zonden die de jonge meisjes gewoonlijk op de volgende manier bedrijven.” Via lid I, sub 5: “Door een rond stuk hout in de schede in te brengen (...)” en sub 6: “Door de geslachtsdelen tegen de poot van een tafel of tegen de hoek van een muur aan te drukken (...)” komen we bij lid IV, sub 1 (altijd handig voor een biechtvader om te weten): “Bestialiteit. Door de schoot in aanraking te brengen met enig dier en zich ertegen aan te wrijven om tot orgasme te komen.” Hoezeer jonge meisjes verward kunnen raken door de affaire van Maria met een Duif en een engel waarna zij desondanks Onbevlekt Ontvangen raakte (ooit Onbevlekt onder zo’n schijtlijster doorgelopen?!) blijkt vervolgens onder sub 2: “Door de bek van een kuiken of een kip in het vat in te brengen.” Het woord kippekut etymologisch verklaard! Vol goede moed vervolgt de verdacht goed met de handelwijzen van zondige jonge meisjes bekende eminentie: “Ofwel door de schoot met speeksel te bevochtigen of er brood in aan te brengen en vervolgens een hond aan te lokken ten einde de schaamdelen door het dier te laten likken. Ofwel ook door een hond te masturberen ten einde zijn lid te stijven en dit in het vat in te brengen.”

Op de vraag: “Waartoe is een vrouw, die geweld wordt aangedaan, gehouden wil zij niet schuldig bevonden worden voor God?” vaardigt ene monseigneur Bouvier enkele voorschriften uit. Een kleine greep: sub 1: “Zij moet, welke ook de lichamelijke dwang is waaraan ze is blootgesteld, voor zichzelf elke deelneming aan het zingenot verzaken, zo niet begaat ze een doodzonde.” Dan had je jezelf bij je geboorte ook maar niet met een gleufje moeten laten opzadelen, meid! En gewoon, hoppa, een stoeptegel op de kop van zo een met een slangetje is er al helemáál niet bij, want sub 2 stelt: “Zij moet zich uit alle macht verweren, met haar handen, haar voeten, haar nagels, haar tanden en met alle andere middelen, maar op zodanige manier dat zij haar aanrander niet doodt of hem ernstige verminkingen toebrengt. (...)” Het slot van sub 3: “Zo is ook een jong meisje, dat zich in dergelijke hachelijke omstandigheden bevindt en niet zonder reden vreest dat ze zou kunnen toegeven aan de vleselijke lusten, ertoe gehouden om hulp te schreeuwen, zelfs ten koste van haar leven, wat haar dan tot een martelares van de kuisheid maakt.”
De hoogeerwaarde hellehond vervolgt met de "Liefdevonken vóór en na de Communie", waaruit onder (veel) meer: "Kom, opdat ik u in het oor fluistere dat ik u liefheb ... dat ik niet zal aarzelen al te doen wat gij van mij verlangt ... want ik ben de uwe, ik ben uw plantje dat behoefte heeft aan de kostbare besproeiing met uw bloed .... "Vandaag zal ik u ontvangen als een spies, mijn welbeminde Jesus! O! Ja! (...) en door een zachte aanraking zult gij me doen branden in de liefde (...).." "Kom, kom en neem mij opdat ik u neme, verleid mij opdat ik u verleide, kom naderbij, ja, opdat ik nader kome tot u en mij in u verliezen kan."

Verknipt en ziek, "onze" christelijke normen en waarden. Kan die peroxide-ariër misschien eens over déze cultuur tekeergaan in de Tweede Kamer?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 maart 2017
Aantal keren bekeken: 340

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch