Roestig (023)

16 februari 2017
Hits: 524

dinsdag 28 oktober-2014
Je moet het geloven willen. De papieren zijn pleite. De papieren van de redelijk antieke Mercedes, die in tegenstelling tot de plotseling aan roest lijdende merk- en reisgenoot, in 2009 heelhuids vanuit de USSA in de Rotterdamse haven arriveerde. Een reisje dat geheel was toevertrouwd aan de inmiddels ashes to ashes zijnde firma Ronex. Wie deze ernstige serie een beetje heeft gevolgd weet wat er zich afspeelde en nog afspeelt rond de Merc, waarin een pakketje geheimzinnige ellende heeft liggen lekken (1). En dat was dermate interessant dat het gezonde exemplaar wat buiten focus is gebleven. Na het nodige juridisch gesteggel werd dat aan de rechtmatige eigenaar overgedragen, zij het zonder papieren. Opnieuw juridisch gesteggel dat ondertussen al jaren duurt. Met als kakelvers hoogtepunt de recente mededeling van voormalig Ronex-hotemetoot Geert-Jan Dokter, dat de paperassen verdwenen waren. !@#$%&@!!! Aldus de reactie van de Maastrichtse bef die de belangen van de eigenaar verdedigt. Vervolgens schreef hij een brief op imposante poten aan zijn confrère van de andere kant, waarin hij zijn ongeloof etaleerde en een verzoek aan de curator in het vooruitzicht stelde om extra druk op Dokter uit te oefenen. Kwootje. Komt ie:

“Indien de papieren niet boven water komen concludeer ik dat het bestuur van Ronex niet voldaan heeft aan de boekhoudverplichting van artikel 2.10 BW, hetgeen tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt. Heeft u de heer Dokter dit al ingescherpt?
Indien de situatie blijft dat de papieren “onvindbaar” zijn, dan constateer ik dat aan cliënt zeer grote schade wordt berokkend. Dat betekent ook dat ik er niet voor kan instaan dat cliënt in dat geval nog bereid is de zaak met gesloten beurzen te regelen (onderdeel van het voorstel vormde immers de afgifte van de papieren).
Ik wacht uw nadere bericht volgende week af. Hopelijk ook met de mededeling dat de papieren “op wonderbaarlijke wijze” alsnog boven water zijn gekomen, aangezien het alternatief in elk geval tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt.
”

De brief dateert van 23 september 2014. We zijn nu ruim een maand verder. Zonder twijfel is er ondertussen alweer het nodige gebeurd. Mochten wij iets vernemen hoort u het ook. Stay tuned.

(1) Voor een handzaam eerste overzichtje raden we u aan even aflevering 10 van deze serie door te rammelen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2017
Aantal keren bekeken: 524

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch