Skip to main content

Is het hier oorlog? (002)

09 maart 2022

Een grote meerderheid van mensen die zich tegen de misdadige oorlog van Putin tegen Oekraïne verzetten, walgen van het geweld waar de mensen in dat land mee geconfronteerd worden. Maar er zijn ook krachten die die oorlog misbruiken om de defensie-uitgaven verder te verhogen, hun droom van een Europees leger te verwezenlijken en zich voor te bereiden op een in hun ogen onvermijdelijke confrontatie met Rusland.

Jaren hebben we zitten slapen, waren we naïef, verwaarloosden wij onze defensie, moesten onze militairen vanwege gebrek aan munitie pief-paf-poef roepen bij oefeningen, en lieten we de VS opdraaien voor onze veiligheid. Nu zijn wij door Putin’s oorlog met een schok ontwaakt en gaan we als een haas aan de slag om onze defensie op orde te krijgen, zo houden onze regeringsleiders ons voor. Mij motiveerde dat om even op zoek te gaan naar wat cijfers en achtergronden. Die deel ik graag met jullie.

Beginnen we met de VS dat jaarlijks iets minder dan 700 miljard dollar (3,4 procent van het BBP) investeert in haar militair-industrieel complex. Dit bedrag ligt hoger dan de totale oorlogsinspanningen van China, India, Rusland, Engeland, Saudi-Arabië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zuid-Korea. Ons voorbeeldland is weliswaar niet in staat om een effectief systeem van gezondheidszorg voor haar eigen bevolking te organiseren of de infrastructuur van het land een beetje te onderhouden, maar daar gaat het natuurlijk niet om.

Maar waarom zouden Europese landen zich moeten schikken naar de NAVO-norm dat zij 2 procent van hun BBP aan defensie (oorlogsuitgaven) moeten besteden? Alleen al Groot-Brittannië en Frankrijk (beiden kernmachten) besteden samen veel meer geld aan defensie dan Rusland. Om maar te zwijgen over het totale defensiebudget van de Europese NAVO-landen, dat ongeveer 2,5 keer zoveel is dan wat Rusland jaarlijks aan haar oorlogsapparaat besteedt ( 62 miljard dollar). Ons kleine Nederland besteedt jaarlijks rond de 1,4 procent van haar BBP aan defensie, waarmee ons land rond de twintigste plaats in de categorie ‘big spenders’ staat. Als het aan de regering ligt gooien we daar nog 3 miljard euro bovenop, wat ongetwijfeld een hogere plaats in het internationaal bewapeningsklassement oplevert. Duitsland, terug van weggeweest, bakt het nog bruiner met de aankondiging dat er 100 miljard euro aan bewapeningsuitgaven bijkomt en het land binnen enkele jaren aan de BBP-norm van de NAVO gaat voldoen. Daarmee lijkt het land Rusland met gemak te gaan passeren en in een keer in de top-3 van militaire big spenders terecht te komen.

Ja maar, met de gevechtskracht van ons leger is van alles mis. Zou het gebrek aan slagkracht te maken kunnen hebben met het feit dat ons land in het recente verleden te sterk heeft ingezet op een high tech beroepsleger om deel te kunnen nemen aan internationale missies in o.a. Irak en Afghanistan. Als dat zo is, hebben we te maken met incompetente politici en legerleiders die internationaal een te grote en ook nog eens foute broek aan hebben getrokken. Er bestaat geen enkele reden om nu, zonder een goed onderbouwd plan, miljarden euro’s extra uit te gaan trekken voor defensie. Niet een verhoging van het defensiebudget maar het afrekenen met de politieke elite die vergat dat defensie het verdedigen van ons land betekent, is daarop het enige correcte antwoord.

Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) pleiten voor een forse verhoging van het defensiebudget en Rutte en Kaag (Financiën) hebben al laten weten dat in tijden van oorlog en crisis iedereen moet bloeden voor de goede zaak. Van volledige koopkrachtcompensatie voor de gestegen energiekosten, ook voor de economisch zwaksten, kan dan ook geen sprake zijn. Een ding moet je Rutte en zijn vrienden nageven, consequent zijn ze wel. Want of het nou goed of slecht gaat met onze economie, de mensen die het moeilijk hebben laten zij barsten.

Hans van Heijningen

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 maart 2022
Is het hier oorlog?