Tussen premies en piraten (085).

28 februari 2017
Hits: 525

donderdag 17 oktober-2013
In deze serie hebben wij vaak flink met scherp geschoten in de richting van ASR. Maar in het Utrechtse schuttersputje gold kennelijk het consigne “Niet op reageren Lena”. Zelfs nadat wij in 2011 een deel van het zwartboek over de strapatsen van het huidige staatsbedrijf in de Hestia/PSL-affaire in het publieke domein hadden laten zakken. Dat was wel even anders toen de schrijver van het boek, het toenmalige baasje van Hestia Marcel van den Berg, zijn geesteskind ook aan Sjaak van Ek had gestuurd. De oppergod van het verzekeringsvehikel was blijkbaar not amused en liet Machteldje Derks van befkantoor Derks,Star, Bussmann los om de auteur tot een schriftelijk excuus te bewegen. In bewoordingen waar je sluitspieren kramp van krijgen. Lees en hop hop naar het kleine kamertje.
Dat epistel vormde overigens het sluitstuk van een voorafgaand steekspel. Machteldje had namelijk al eerder laten weten dat Sjaak en zijn godenzonen een excuus van Marcel eisten. Noodgedwongen ging deze overstag, zij het gedeeltelijk. Op 3 september 2004 om 13.08 zond hij het volgende herderlijk schrijven aan Sjakie:

"Geachte heer Van Ek,
Na overleg met onze raadsman mr. Princen bied ik u, namens Hestia Groep, mijn verontschuldiging aan voor het feit dat ik u ongewenst deelgenoot heb gemaakt van de problemen bij Hestia Groep.
Overigens wil ik wel benadrukken dat ik over de inhoud van deze zaak niet van gedachte ben veranderd. Ik spreek de verwachting uit dat deze brief thans spoedig overleg tussen Hestia Groep en ASAM mogelijk maakt
”.

Nog diezelfde dag om 21.47 (!) reageerde Machteldje met deze oekaze aan collega Princen:

"Amice,
Ik ontving een exemplaar van de brief die uw cliënte aan Van Ek heeft gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat ASAM in een excuusbrief uiteraard verwachtte dat Hestia afstand zou nemen van haar uitlatingen richting de Raad van Bestuur. Hestia heeft dit juist niet gedaan, sterker nog, ze heeft haar standpunt nogmaals bevestigd. Het spijt haar kennelijk slechts dat ze de Raad van Bestuur hierbij heeft betrokken. ASAM leest de brief dus niet als een excuusbrief in de echte zin des woords, maar ziet wel dat Hestia de stap heeft gezet om zich tot de Raad van Bestuur te wenden. Hestia geeft er daarmee blijk van op een bespreking aan te willen sturen en ik stel dan ook voor dat we die snel beleggen. Zo'n bespreking gaat over de financiële relatie tussen partijen en ik begreep dat je inmiddels nieuwe plannen met Hestia hebt besproken. Stuur je die plannen naar ASAM, zodat een bespreking ook daadwerkelijk zinvol kan zijn? Ik heb nog geen overleg gehad over de mogelijke data voor een bespreking. Zijn er aan jullie kant verhinderingen? Groet, Machteld
”.

Dit was trouwens niet de enige steek in het spel. Van den Berg had intern namelijk ook zijn mening gespuid over de ziekelijke afwezigheid van Jan Eichner, ASAM's uitkijkpost bij Hestia. En ook dat moest ie terugnemen. Meer daarover in de volgende bijdrage. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 525
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch