Nachtmerrie meneer, nachtmerrie

Hits: 318

dinsdag 31 mei-2011
Als we zeggen dat het niet “goed” gaat met Griekenland, dan is dat ten dele waar. Inmiddels zijn er niet alleen vele demos, maar er zijn contacten tussen Griekse groepen en soortgelijke in Spanje, Portugal en via die landen met Argentinië. Een nieuw soort globalisering, maar dan van onderop. Dat gaat dus de goede kant op. Wat niet goed gaat is dat de bankiers, beleggers en financiers nog steeds uit de wind gehouden worden en er dus nog meer geprivatiseerd moet worden. Althans als het aan hen en hun marionetten ligt, die vorm van globalisering is nog steeds de dominante. “Onze” Jan Kees de Jager vindt sociale onrust geen reden om niet nog meer te snijden. Hij denkt aan een militaire staatsgreep om de financiële belangen veilig te stellen. Jammer voor hem dat het leger hier ietwat kleiner wordt. Ondertussen is Papandreou (de Griekse minister president) er in het parlement van beschuldigd om contracten ter waarde van 1,3 miljard dollar rond december 2009 te hebben verkocht. Die contracten waren een verzekering tegen Griekse tekorten. Die verzekering is nu 27 miljard waard en werd met een “winst” van 40 miljoen verkocht door de nieuwe Griekse regering aan IJ Partners in Genève. IJ is eigendom van een aantal bekende Grieken, waaronder familieleden van Papandreou. Dit alles terwijl dezelfde Papandreou met het IMF en de ECB onderhandelde over een noodlening. Leuk hè, dat geroep om bezuinigen en snijden, waar ook “onze” pers zo goed in is. Het programma van de demonstranten staak haaks op deze sociale diefstallen. Wat te denken van: wonen hoort niet onder marktwerking, meer huurwoningen. Meer arbeidsplaatsen in de zorg, onderwijs. Geen private financiering van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. Openbaar vervoer als publieke dienstverlening. Geen steun aan banken meer, scheiding tussen publieke banken en financieringsbanken. Hogere belastingen voor banken en financieringsmaatschappijen. Hogere belastingen voor hogere inkomens, bestrijding van belastingontduiking, invoering Tobin tax, meer burgerrechten en directe democratie. Kijk, snijden en hakken mag, als de rijken er maar rijker van worden. Snijden en hakken in de regelingen die de rijken rijker maken: een nachtmerrie meneer.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 318

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch