Skip to main content

IJ, IJ (016)

05 september 2002
Hits: 335

De door NOVA voor het voetlicht getrokken romance tussen het Bouwfonds en Endstra cs. is in mei 1997 ook al eens publiek gemaakt. Het jaar daarvoor had een combinatie van ondernemingen waarvoor de Amsterdamse “onderwereldbankier” de regie voerde op 9 mei het “Bouwfonds Woningbeheer” overgenomen van Interim BV (een werkmaatschappij van het Bouwfonds). Inclusief de directeur en netjes met toestemming van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vooral de term “volkshuisvesting” is in dit verband uiterst ironisch, vooral gezien de gebeurtenissen die volgden. De naam Bouwfonds Woningbeheer werd een maand na de overname door de Endstra-equipe vervangen door Gravendam Woningbeheer en onder die naam kwam de onderneming een jaar later minder vleiend in het nieuws. Met name in het noorden van het land. Want bij bovengenoemde overdracht verwierven Endstra cs. ondermeer 240 premiehuurwoningen in Groningen, die ook onder het voorafgaande regime al stevige onderhoudsachterstand hadden opgelopen. Dat werd in de loop van 1996 alleen maar erger en leidde zelfs tot forse leegstand. De betrokken woningen vielen onder de uit 1982 stammende Dynamische Kostprijs subsidie (DKP) van het Rijk, die het investeren in de huursector interessant moest maken. Nou zijn Endstra en lieden in zijn orbit niet erg dynamisch in het opknappen van woningen in volksbuurten, maar wel in het meepikken van smakelijke granen in die sector. En hoe toevallig, in 1996/1997 sondeerde het ministerie van VROM net bij de grote beleggers in de landelijke woningsector over een afkoop van die DKP-regeling voor zo’n 50.000 gulden per woning. En dat zou Endstra’s gelegenheidscombinatie hebben gespekt met 12 miljoen gulden. Zonder er iets voor te hoeven doen. Er ontstond echter commotie over de kwestie die zelfs leidde tot het roepen van foei in de Tweede Kamer, schriftelijke vragen en van verschillende kanten het aankondigen van officiële onderzoeken. Sindsdien hebben we daar niet veel meer over vernomen. Maar wat wil je.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 september 2002