Dutroux en de notaris (002)

donderdag 3 maart-2005
Merkwaardig. Op 30 augustus 1996 belde Freddie Ronveaux via de hotline naar de snuffelaars van onderzoekrechter Connerotte en vertelde dat hij een telefoontje had gehad van ene Vincent van de Boulevard Audan in Charleroi. Die had hem 100.000 Bfrs. in het vooruitzicht gesteld als hij een verdwenen actentas met foto’s kon traceren en/of de verblijfplaats van Bruno Tagliafero’s echtgenote. En laat die nou op 24 augustus uit eigener beweging ook naar Connerotte’s boys hebben gebeld! Jawel. En wat verklaarde die Fabienne Jaupart ondermeer?

“ ... ik had wat interessante gegevens te vertellen naar aanleiding van de aankondigingen in de pers overhet verhoor van Georges Zicot (*). Die gaan over de handel in gestolen auto’s die iets te maken kan hebben met de verdwijning van Julie en Mélissa.

Mijn echtgenoot Bruno Tagliafero is op 5/11/96 overleden. Hij was geadopteerd door de familie Arthur Tagliafero.

Bruno had besloten uit te vlooien wat zijn adoptiefamilie precies uitspookte en dat liep uit op problemen binnen de familie. Volgens mij ging Bruno ervan uit dat zijn adoptiefamilie steun ondervond uit zowel politieke als justitiële hoek en van politiemensen uit de regio van Charleroi.

Ik refereer daarbij aan zekere justitiële beslissingen die mij niet normaal voorkomen en die volgens mij uit die steun voortvloeien.

Mijn overleden echtgenoot heeft mij verteld dat hij gegevens boven water had getrokken over de betrokkenheid van zijn adoptiefamilie bij verschillende delicten. Hij had mij eveneens verteld dat hij bewijzen had gevonden voor de protectie die zij genoten.

Hij heeft mij toevertrouwd dat de bewijzen zijn verborgen in een valies dat hij heeft begraven op een stuk grond dat van ons is.

Ik meen me te herinneren dat er documenten, wapens en/of foto’s in zaten.

Ik voeg hier nog aan toe dat mijn echtgenoot me hierover in september 1995 heeft ingelicht na een doodsbedreiging
”.

Er was dus wel degelijk een valies met gegevens die Bruno Tagliafero had opgeduikeld over zijn adoptiefamilie en haar connecties en die hij ergens zou hebben begraven voor hij op 5 november overleed. Vergiftigd, naar pas later bleek. Ook het valies zou boven water zijn gekomen, maar over de inhoud waren de autoriteiten weinig mededeelzaam. Het enige dat naar buiten sijpelde zou de vondst zijn geweest van een paar documenten. Daaruit zou blijken dat Bruno de wagen waarmee Dutroux de meisjes Julie en Mélissa had ontvoerd zou hebben gedemonteerd. Maar niks bijvoorbeeld over de geheimzinnige Vincent. Meer over hem in de volgende aflevering. Stay tuned.

(*) Zie de afleveringen 6 en 8 van de serie “Leugens in België” op de Followup-site.

Dutroux en de notaris

  • Hits: 344
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch