Skip to main content

Koekenbakkers

Hits: 383

vrijdag 19 september-2003
Hans Blix, de voormalige leider van de VN-inspectieteams die jarenlang voor Jan Doedel in Irak hebben rondgezworven op zoek naar MVW’s oftewel massavernietigingswapens, heeft eergisteren voor lichte commotie gezorgd in de kippenhokken van Washington, Londen en Den Haag. Hij zei namelijk zo langzamerhand te geloven dat er sprake was van massaverneukingswapens. Zowel van Saddam’s kant als van die van de westerse democratie-apostelen. De Zweed gaat er nu van uit dat Saddam zijn biochemische rotzooi grotendeels heeft laten vernietigen na de eerste Golfoorlog. Maar voor de buitenwereld net deed of hij ze nog wel had om zijn vijandige buren opafstand te houden. Zoiets als een bordje aan het hek met “Pas op voor de hond” terwijl je helemaal geen hond hebt. Of de Anglosaxische combinatie daar in is gestonken of dat ze het geweten hebben zullen we maar in het midden laten. Maar ze wisten wel degelijk dat die snor in Baghdad niet in staat was om buren in de naaste omgeving een dodelijk verrassingspakket te bezorgen. Al dan niet binnen drie kwartier. We zijn gewoon verneukt. En de bewijzen dan die Jan Peter stiekempjes kreeg toegezonden van zijn vriend Tony B.Liar for his eyes only? En de bewijzen dan die de koning van de Efteling en zijn lakeien Jaap en Henkie later van allerlei militaire snuffelaars ontvingen? Bullshit. Dat is de enige reden waarom ze met die rapportjes niet naar buiten willen komen. Tenzij meneer Blix een halve idioot is. En dat dachten we niet. Hoeveel zou het nou opleveren om onze jongens en meisjes uit den vreemde terug te roepen? Onze tandartsrekening? Een paar leraren erbij? Een extra-hulpje in een verzorgingstehuis? Of is die som te moeilijk voor Haagse koekenbakkers?

Klik hier om uw reactie toe te voegen