Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (004)

27 maart 2017
Hits: 452

donderdag 1 maart-2007
Dat nou juist Marten Oosting een eindoordeel moet vellen in het geschil tussen Terpgoeroe Bert  Terpstra cum gemeente Zeist en de omwonenden van het (door)braakcentrum is wat ons betreft een bestuurlijke megablunder. En dan drukken we het nog zachies uit. Gezien zijn connecties met de bedoening van Bertje en zijn goeie verstandhouding met de gemeente Zeist culminerend in een ereburgerschap had vriend Oosting zich nooit als eindbef mogen opwerpen in deze affaire. Vond een van de omwonenden ook en hij probeerde de ouwe ombudsbuddy te wraken. Daar bleek hij weer een apart soort bef voor nodig te hebben. Die kost een paar centen en bovendien zou dat procedureel rijkelijk laat zijn. Wat was er namelijk gebeurd? Oorspronkelijk zou de zitting plaatsvinden in juni van dit jaar. Voldoende tijd dus voor de omwonenden om ammunitie aan te dragen. Wat denk je? Plotseling kregen ze een brieffie door de gleuf dat de happening op 12 februari plaatsvond. En wraking van Oosting na de zitting? Bullshit. Bovendien wist een van de taaiste rakkers van de groep omwonenden die in Portugal verbleef helemaal niks van de séance. Zijn adres op de envelop was compleet zwart gemaakt en daar het de Portugese postbodes ontbreekt aan de nodige moderne technieken om daar alsnog chocola van te maken, vond de zitting plaats zonder de gestaalde actievoerder. Wie de zwartwerker is geweest mag Marten weten. Overigens werden Bertje cs. verdedigd door de onder de paraplu van Lovells opererende befclub Ekelmans en Den Hollander. En laat nou mr. Henri den Hollander, die een deel van zijn juridische kennis heeft opgedaan in Kaapstad ten tijde van het Apartheidsregime, tot de Raad der Wijzen van de Human Academy behoren. Maar waarom zou je een bef van buitenshuis nemen? Hoe dan ook, binnen zes weken na de zittingsdatum moeten de omwonenden te horen krijgen hoe laat het is. Gek, maar we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat we dat al weten. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp