Neelies daadkracht (002)

31 maart 2017
Hits: 314

woensdag 18 augustus-2004
In 1988 maakte de pers zich meester van de TCR-affaire. Neel Kroes en de Langebergjes bleken ten tijde van de subsidie-deal wel erg close met elkaar te zijn geweest. De minister zou zich toentertijd zelfs wel eens op het circuit van Zandvoort hebben vertoond als de race-bolide van de gebroeders zich door de Tarzanbocht wurmde of de Hunzerug onveilig maakte. Geen pitspoes maar een pitskroes. In diezelfde tijdspanne snelden daar trouwens ook de vehikels rond van andere geklofte lieden als Fagel en Van der Sluis en Charles Zwolsman. Ook milieu maar dan anders. De hype in de pers trok zelfsde aandacht bij het ministerie van VROM en dat culmineerde in een opdracht aan D. van Dop, hoofd van het Milieubijstandsteam, om er eens een rapportje aan te wijden. Nou, dat rapportje was niet misselijk. De subsidie bleek buiten de officiële kanalen om aan TCR te zijn verleend en was uit de WVO-pot (*) gegraaid die daarvoor niet bestemd was. Verder had Neel tegenover de Tweede Kamer een veel te rooskleurig beeld van TCR geschetst. Advocaat-generaal Feber zag zijn kans schoon, vatte de hele boel inclusief de gegevens van Van Dop samen in een eigen rapport (zo gaat dat) en legde het voor aan zijn chef, procureur-generaal Heijder. Beide heren besloten Feber’s met een dossier van zo’n slordige 400 pagina’s onderbouwde geesteskind onder de neus van de secretaris-generaal van Justitie G.J. van Dinter te duwen. In Feber’s visie moest de top van het ministerie van Verkeer en Waterstaat nader aan de ivoren wachters worden gevoeld en Neel door partijgenoot en collega Korthals Altes van Justitie op het matje worden geroepen.
Op 17 februari 1989 meldde Feber zich met een emmer vol hoop bij Van Dinter. Maar de emmer liep al snel leeg. Van Dinter verzocht hem namelijk zijn rapport wat op te sexen. Oftewel, of Feber zo vriendelijk wilde zijn om de belastende gedeeltes over Kroes en de top van haar ministerie te schrappen. Verder wenste Van Dinter het verzoek van Feber om Korthals Altes te activeren niet te honoreren. Hij wilde wel samen met zijn collega’s van VROM en V. en W. een initiatief ontplooien om verder onheil te voorkomen. Er werd inderdaad een commissie geboren maar die overleed aan een wiegendood. Feber was rijp voor een sequence van Don Quichote de la Mancha en diens strijd tegen de windmolens. Alleen stonden die niet in Spanje maar in Den Haag. Stay tuned.

* WVO staat voor Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Aantal keren bekeken: 314
Neelies daadkracht

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch