Scheve schaatsen (009)

09 maart 2017
Hits: 466

maandag 15 april-2013
De molens van Justitie mogen langzaam malen, die van ons kunnen er ook wat van. Maar bij gevalletjes als deze leeft elke komma zijn eigen leven, dus vandaar die lange halen. Vanochtend wendden wij ons mailsgewijs tot de twee vertegenwoordigers van Van Lanschot Bankiers bij de verkoop van het failliete FlevOnice in Biddinghuizen. Komt ie:

Den Bosch, 15 april 2013.

Maîtres,

Wij zijn al een paar weken bezig met een journalistiek onderzoek naar de verkoop van FlevOnice in Biddinghuizen, waarbij u namens Van Lanschot Bankiers betrokken was. Een neerslag van het onderzoek tot nu toe kunt u terugvinden bij Kleintje Muurkrant op onze site www.stelling.nl. in de vorm van een serie getiteld "Scheve schaatsen?". Binnen deze context zouden wij graag het volgende van u willen weten:

1 ) Was u op 30 oktober 2012, zijnde de dag waarop de verkoop van FlevOnice zijn beslag kreeg, door makelaar DTZ Zadelhoff ervan op de hoogte gesteld dat er een hoger bod was gedaan?
2 ) Volgens het tweede faillissementsverslag van curator mr. E.J. Kuper dd. 12 oktober 2012 was koper Hamapro BV al eerder in beeld geweest. Deze kandidaat koper ondervond toen al de nodige steun van de heer Kuper, maar kon op dat moment bij u blijkbaar nog geen gevoel van enthousiasme teweegbrengen. Is onze interpretatie juist, dat het bod dat toentertijd op tafel lag niet voldeed aan de wensen van uw cliënt?
3 ) Nadat op uw verzoek de termijndatum van 24 september die door de Kuper was gesteld in verband met een daarna te organiseren openbare verkoop door de rechter commissaris was opgeschoven naar 24 november zijn de onderhandelingen met Hamapro BV opnieuw op gang gekomen. Is onze aanname juist dat ook in dit geval de curator enige druk op u heeft uitgeoefend?
4 ) Op 29 oktober werd een door DTZ Zadelhoff geïnitieerd aanzienlijk hoger bod gedaan door een partij uit Noord-Holland (uitspraak van DTZ-medewerker Robert Kat: "Als je anderhalf miljoen biedt is het van jullie").
Dat bod werd later door de heer Kuper betiteld met "ongedifferentieerd" en uit dien hoofde te voordelig voor uw cliënt (!). Daarnaast zou het betrokken bod niet onvoorwaardelijk zijn, hetgeen door de betrokken partij pertinent wordt ontkend. Kunt u ons zeggen of dit alles aan u is voorgelegd?
5 ) Gezien het voorafgaande bevreemdt het ons, dat de volgende dag de verkoop aan Hamapro BV ineens zijn beslag kreeg. Dit terwijl de termijndatum van 24 november nog voldoende ruimte gaf om de andere partij, die notabene bereid was om eventueel haar bod nog te verhogen, minimaal uit te nodigen voor een onderhoud. Is ook hier de invloed van de curator van doorslaggevende aard geweest? Of zijn er andere factoren van belang geweest bij uw beslissing om in zee te gaan met Hamapro BV?

U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,

Krgrds
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant


Netter kan haast niet. En nee, wij hebben geen termijndatum gesteld. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 maart 2017
Aantal keren bekeken: 466
scheve schaatsen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch