Kafka in Zeist (001)

11 januari 2017
Hits: 482

dinsdag 3 juni-2008
Stel je bent een lastig portret binnen een gemeente vol kouwe kak, zogenaamden, omhooggetrapten en nouveau riche. En voor de nomenclatura een pain in the ass. Dan kan het je zomaar gebeuren dat je een kunstje wordt geflikt. En wat voor één. Je wordt gewoon uitgeschreven. Kan niet? Lees in een brief aan een SP-raadslid wat een inwoner van Zeist gebeurde. Je gelooft het niet.

“Aan de hand van de naar u toegezonden e-mails weet u de juiste datum waarop voor mij en mijn gezin de ellende begon, waar ik nu verhaal van doe.
Out of the blue begin maart 2008 liet mijn verzekeringsmaatschappij mij schriftelijk weten dat ik en mijn gezin uit alle verzekeringen waren gegooid, daar wij niet aan de verzekeringsvoorwaarden voldeden. Uit navraag bleek dat de Gemeente Zeist haar een uittreksel uit het bevolkingsregister had gegeven, waarin stond dat ik mij op 24/5/2005 zou hebben uitgeschreven. Na protest kwam tot mijn verbazing een tweede verzonnen uittreksel omhoog met gegevens waaruit bleek, dat ik volledig geëmigreerd zou zijn. Echter, ik werk in twee landen tegelijk in Europa en woon op de Vossenlaan nr. ..te Bosch en Duin. Zou ik volledig geëmigreerd zijn dan zou mijn Heffing Gemeentebelasting enige mindering kennen. Maar dat is niet het geval. Het akelige is nu dat ik mij en mijn gezin nergens in Europa meer kan verzekeren.
Navraag bij mijn Tweede Kamerlid leert mij , dat hier ook de Wet op de Privacy grof geschonden is, daar men alleen persoonsgegevens aan een verzekeringsmaatschappij (bijzondere derde) mag geven wanneer een publiek-maatschappelijk en niet een privé-gericht doel is gediend. Tevens dient men (de gemeentesecretarie) mij eerst toestemming te vragen en dat is totaal niet geschied.
Ik heb mevrouw M.S. van de gemeentesecretarie gevraagd op basis van welke gegevens ik en mijn gezin dan uitgeschreven zijn. Mij werd een ingevuld formulier uit mei 2005 toegestuurd waaraan een slechte kopie van mijn paspoort was geniet. Na bestudering hiervan kwamen zowel mijn vrouw als ik en mijn advocaat tot de conclusie dat ik dit nooit ingevuld kon hebben daar:

a. Volgens het formulier ik zonder gezin zou zijn geëmigreerd, hetgeen ronduit belachelijk is;
b. Een totaal onbekend adres in het buitenland is ingevuld;
c. Wel drie verschillende handschriften op het formulier voorkomen;
d. Mijn handtekening op gekunstelde wijze is nagemaakt.

Ik ben in februari 2005 op het gemeentehuis geweest om mijn paspoort te vernieuwen. Ik kon volgens hen niet telefonisch doorgeven waar ik te bereiken was, als ik in het buitenland werkte. Dus moest ik dat die maand op het gemeentehuis doen. Voor de goede orde: ik vertegenwoordigde toen omwonenden Vossenlaan in een bezwaarschrift-procedure tegen De Terp en de Gemeente Zeist, die door ons gewonnen werd voor de Raad van State (1). Ik denk dat derden later in mei 2005 een kopie van mijn paspoort aan dit onjuiste formulier hebben geniet.
Na dit alles per e-mail aan mevrouw S. te hebben uitgelegd en ook gevraagd te hebben om een simpel correctiebriefje werd mij medegedeeld dat men dit niet van plan was. Men verzocht mij om mij opnieuw in te schrijven, waar ik totaal geen baat bij heb. Het is gewoon te zot voor woorden. Maar ik heb haar vandaag telefonisch laten weten hiertoe toch bereid te zijn. Als ik ook maar een correctie van het zogenaamde misverstand van de gemeente Zeist op papier kreeg. Inhoudende dat ik vanaf 1999 zonder onderbreking op de Vossenlaan nr…in Bosch en Duin heb gewoond. En dat ik dat niet hoefde af te dwingen via een kortgeding. Mevrouw S. was echter onvermurwbaar. Zij had namelijk haar instructies van de juridische afdeling, de heer H. of zoiets.
Bij ons leeft nu het vermoeden dat er spelletjes worden gespeeld met nogal kritische burgers ten koste van de belastingbetaler in de gemeente Zeist. Daarom vraag ik u om een onderzoek van deze Zeister Kafka toestanden”.


Is dat effe zout of is dat effe zout? Dat is zout. Het lijkt op Der Prozess, maar met een Zeister couleur locale. Wij geven u de verzekering: hier komen we op terug. Stay tuned.

(1) Zie de serie “Verdacht geknerp rond De Terp” onder het hoofdje “Bert Terpstra” op de Followup-pagina.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 482
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch