Holleedergate (007)

16 april 2018
Hits: 2700

Een Mea ‘Maxima’ Culpa van Peter R. de Vries, die we weer totaal verkeerd hebben begrepen. Er was bij Peter alleen ergernis over de onzorgvuldige behandeling, hij maakte een statement en er was zeker geen sprake van arrogantie. Hoe kunnen we zelfs maar denken dat Peter uit eigenbelang weigert om zijn schoenen uit te trekken op verzoek van de beveiliging?
Nee hoor, Petertje voelde zich niet verheven boven het gewone publiek maar kon het gewoon niet uitstaan dat hij geen vipbehandeling kreeg en dan ook nog geen gevulde koek in de pauze. Hoe halen ze het in hun hoofd. De ‘Alleswetende’ criminele reporter is bereid om ons eindelijk een kijkje in het misdadig brein van ‘het Beest’ Holleeder te geven en er kan niet eens een broodje af.

Wat is de bedoeling van het schrijven van Peter het orakel? Want, mocht u het nog niet weten, Peter gaf geen interview over de blamerende schermutselingen bij de rechtbank. Hij schreef het artikel in De Volkskrant van een paar dagen geleden zelf. Dat heeft meerdere voordelen, ten eerste: Peter vangt de centjes voor het artikel, je moet ook op de kleintjes letten nietwaar. Ten tweede: Peter krijgt geen kritische vragen over het gestelde in het artikel. En dat is wel belangrijk omdat er nogal wat in tegenspraak is met hetgeen Peter bij de rechtbank vertelde. Ten derde: Peter kan proberen zijn geschonden imago te herstellen en dat is nodig met zijn dramatische kijkcijfers voor De Raadkamer en dan wil je niet met een kritische journalist te maken krijgen. Daar zit ons Petertje niet op te wachten!

Ja, Peter de Vries probeert ons wat door de strot te drukken waarover hij bij de rechtbank niets verklaarde. Zoals dat Peter - samen met Astrid en zijn minnares Sonja Holleeder - bij justitie werd ontboden. Er zouden volgens justitie sterke aanwijzingen zijn dat Willem Holleeder in de Extra Beveiligde Inrichting, waar hij gedetineerd zat, opdracht had gegeven om het ‘illustere trio’ te laten liquideren. Volgens de autoriteiten was Peter een 'schietschijf'. Ondanks dat werkte hij mee met politie en justitie totdat de integere Peter R. de Vries merkte dat de aanklagers van het indertijd nog lopende Passage-proces (liquidatie-proces) hem afschilderden als een onbetrouwbare getuige. Peter had de aanklagers op hoge poten een brief gestuurd met zijn grieven daarover maar kreeg niet eens een reactie. Niet zo vreemd als je weet dat die liquidatiepoging een ‘broodje aap’ verhaal was en de zussen in samenwerking met Petertje dit toch proberen vol te houden.

Nee, hier praatte Peter niet over. Terwijl volgens hem “iedereen die niet schuldig is aan een tenlastegelegd delict dient te worden vrijgesproken als hij het niet heeft gedaan”. Ja, Peter kent zijn klassiekers, maar of hij het ook meent?
Is Willem Holleeder nog onschuldig zolang de rechter hem niet heeft veroordeeld? Niet in de ogen van Peter de Vries. Zoals we vorige week maandag uit de mond van Peter konden horen was die er voor meer dan honderd procent van overtuigd dat Willem schuldig is aan de moord op zijn ‘beste’ vriend Cor van Hout. Peter speelt in op de beeldvorming die van Holleeder bestaat en probeert daar met suggesties nog een schepje boven op te doen.

Dergelijke suggesties had De Vries niet bij de liquidatieverhalen die aan Cor van Hout toegeschreven werden en dan met name tijdens de City-peak affaire, waarbij Cor veroordeeld is voor grootschalige drugshandel. Tijdens het onderzoek naar die affaire werden wapens, maskers en kleding gevonden bij Thomas van der Bijl. Door die vondst zijn twee liquidaties voorkomen. Het ene slachtoffer zou worden opgeblazen, de ander worden doodgeschoten. Dit alles onder leiding van Peter's beste vriend Cor van Hout. Peter de Vries tilde daar niet zwaar aan. Onze superspeurder had niet eens meegekregen dat Cor in de drugshandel zat, wist niets van wapenbezit of van voorgenomen moorden op Sam Klepper en John Mieremet. Nee Peter sloeg niet aan op het liquidatieverhaal, hij kon zich niet herinneren dat hij hier ooit met Cor van Hout over had gesproken. Dat geheugenverlies van Peter was heel selectief. Ook over andere moordplannen van Cor op het duo Spic & Span en contacten hierover met Joegoslaven kan Peter de Vries zich niets herinneren. Peter heeft een olifantengeheugen als het Holleeder betreft, maar over liquidaties die niets met Holleeder te maken hebben zoals de moord op advocaat Evert Hingst, daarover weet hij de details niet meer.

Ondanks dat Cor van Hout hem er niet bij wilde hebben als het over liquidaties ging, werd Peter wel door Cor op de hoogte gesteld dat Willem Holleeder hem benaderd had om mee te doen met een aanslag op Mieremet. Cor had dat niet gedaan, maar het had hem wel voldoening gegeven dat de “verrader’ terugkwam voor hulp om Mieremet om te leggen. Ook dit verhaal is vreemd. Zoals Holleeder door De Vries wordt geschetst met al zijn geld en contacten, waarom zou hij dan hulp hierbij nodig hebben van Cor van Hout? En nog vreemder, als Cor zijn oude bloedgabber zag als verrader, hoe keek hij dan aan tegen Peter de Vries, die zijn mede-ontvoerder Frans Meijer echt had verraden en daarom jaren met Petertje was gebrouilleerd?

In alle jaren tot 2013 en in geen enkel scenario zag Peter de Vries de betrokkenheid van Willem in de liquidatie van Cor van Hout. Pas nadat hij adviseur van Astrid werd bij het schrijven van haar leugenboek stelde Peter zijn mening bij. Holleeder moest op alle mogelijke manieren zwart gemaakt worden. Van tirannieke broer tot moordenaar van zijn bloedgabber. Peter zal daar vast een ruime vergoeding voor bedongen hebben, want Peter doet niets voor niks.

Het samenspel van Peter en de ‘jankende zussen’ komt duidelijk naar voren, als het gaat over het tekenen van afstand doen van de filmrechten. Willem voelt zich opgelicht door De Vries en waarschijnlijk niet ten onechte. Velen die tot dit moment Peter nog het voordeel van de twijfel gaven, laten hem nu vallen. Dit verhaal is onwaarschijnlijk. Meer nog, heel ongeloofwaardig.

Wie gelooft Peter zijn bedreigingsverhaal nog? Holleeder staat razend en tierend aan zijn deur, wil geen rol spelen en zelfs niet dat zijn naam genoemd wordt in de Amerikaanse filmversie, terwijl hij enige tijd daarvoor een afstandsverklaring heeft getekend. Wat stond daar dan tegenover? Willem had geld nodig, die zou echt wel iets bedongen hebben. Wat het nog ongeloofwaardiger maakt is, dat Peter de Vries het in al die jaren nooit gehad heeft over een dergelijke afstandsverklaring.

Het lijkt er steeds meer op dat Peter liegt. Dat heeft een reden en impliceert gelijk dat Peter over veel andere dingen liegt in deze affaire. Wat was de rol van Sonja? Zij was degene die Willem erin liet lopen door hem te laten geloven dat hij iets anders tekende. Is toen in samenwerking met de liegende reporter, ook de opzet gemaakt voor de opnames waarmee dezelfde leugenaar loopt te leuren bij de tv-zenders? Dat lijkt er wel op, want ook die gingen over de filmrechten.

Het staat onomstotelijk vast dat Peter op bepaalde vragen in het verhoor keihard gelogen heeft. Dat noemt men meineed! Ook staat vast dat hij op belangrijke vragen geen antwoord geeft. Hij kan zich dan de details niet meer herinneren of die feiten herinnert hij zich niet. En dan zijn hem veel vragen nog niet gesteld, maar we mogen aannemen dat advocaat Sanders dat in de volgende ondervraging van Peter de Vries nog gaat doen. Vragen over zijn ‘seksuele’ relatie met Sonja, over geld dat hij ontving van Johan ‘de Hakkelaar’ Verhoek, de overeenkomst met Astrid over het boek ‘Judas’ en zijn betrokkenheid bij de afwikkeling van de erfenis van Cor van Hout.

De rechtbank moet de verdediging de mogelijkheid geven om de getuigen effectief te ondervragen. In dit proces kan dat niet, omdat de ‘jankende zussen’ zich beroepen op hun verschoningsrecht. Dit kan nog wel eens problemen opleveren voor het OM, omdat dit in strijd lijkt met een eerlijk proces!

Peter krijgt het nog moeilijk. Hoewel, zijn meineed kan wel eens kan resulteren in een nieuw, goedlopend tv-programma met als titel: “Van De Raadkamer naar de Gevangenis!”

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 april 2018
Aantal keren bekeken: 2700
Holleedergate

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch