Skip to main content

Lubbers en de muzelmannenbom (006)

26 maart 2017

zondag 2 oktober-2005
Om druk op de ketel te houden stuurde Mitric na het bezoek van intermediair “Giesberts” op 21 januari een brief naar het huisadres van premier Lubbers, waarvan afschriften in de bus gleden van de Amerikaanse, Britse, Franse en Israëlische ambassades. De inhoud luidde alsvolgt:

“Excellentie.
In de eerste plaats mijn beste wensen in het nieuwe jaar. Door middel van deze brief wil ik mij tot u wenden met enige vragen. De inhoud van deze zaak zou u schade kunnen berokkenen indien deze niet juist zou zijn. Daarom heb ik besloten deze materie rechtstreeks aan u te doen toekomen. Het is niet in mijn belang u in welk opzicht dan ook schade te berokkenen.
1. Hebt u in december 1983 opdracht gegeven tot onderzoek inzake uraniumdiefstal?
Indien ja:
a. Hebt u de opdracht gegeven aan de inlichtingendienst van Algemene Zaken uit uw naam in januari 1984 met mij over deze zaak te praten?
b. Moest de ambtenaar van de inlichtingendienst AZ, de heer Mansveld, vanaf januari 1984 tot 20 juli 1984 uit uw naam met mij onderhandelen?

2. Heeft u uit uw naam opdracht gegeven om in De Telegraaf (korte mededelingen) dd. 19/6/84 de volgende advertentietekst te plaatsen?
“Martin, jouw halve joker is net zoveel waard als mijn halve joker. De grote industrieel heeft zeer grote belangstelling om onze joker samen te voegen. Groeten van Koos”.
Indien ja:
a. Was u bekend dat u met de plaatsing van deze advertentie akkoord bent gegaan met de door mij gestelde voorwaarden?
De grote industrieel is uw codenaam, bekend bij de inlichtingendienst AZ alsook bij mijn tipgever in wiens naam ik de hele transaktie met u heb gedaan.
b. Voorwaarden waren:
1. Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan mij.
2. Betaling van 3 miljoen US dollar aan mij met dien verstande, dat 1 miljoen als voorschot à contant (die mocht ik naar Zwitserland brengen) en de rest via een schriftelijke garantie door een notaris aan mij wordt gegeven. Plus een half miljoen gulden contant voor de eerste kilo uranium.
3. Van u de schriftelijke garantie dat ik nooit buiten mijn wil aan Joegoslavië zal worden uitgeleverd.
4. Van u de schriftelijke garantie dat ik in deze affaire nooit vervolgd zou worden.
5. Dat alle belastingschulden van mijn tipgever volledig kwijtgescholden zullen worden (plm. 10 miljoen gulden).
6. Dat de naam van de tipgever nooit openbaar zal worden gemaakt aan derden.
7. Verlening van volledig nieuwe identiteit van mijn tipgever.
8. Toestemming van eenmalige invoer van goederen die in Nederland verboden zijn. Van belang, omdat deze zaken door landen in het Midden-Oosten als betaling worden gebruikt.
Het onderscheppen hiervan dient mede als bewijs.
Zoals u weet bent u akkoord gegaan met alle voorwaarden door de plaatsing van bovenstaande advertentie.

3. Is het waar dat op een spoedvergadering dd. 20 juli 1984 het volgende is besloten?
a. Dat u als minister president (tevens minister AZ) akkoord bent gegaan met mij de transaktie aan te gaan
b. Dat de minister van Buitenlandse Zaken tevens akkoord is gegaan met mijn voorwaarden.
c. Dat de minister van Justitie niet akkoord is gegaan.

Conclusie: Door het doen en laten van de minister van Justitie naar aanleiding van het optreden van zijn adviseurs, o.a. Officier van Justitie mr. Van Os is de hele affaire in de doofpot gestopt. Het risico dat dit uranium in handen kan komen van vijandige mogendheden en gebruikt zal worden tegen de staat Israël komt dan geheel voor uw verantwoording. Ook niet te vergeten de 10 vaten radio-aktief afval die bij Philips in Eindhoven zijn gestolen en verkocht dreigen te worden aan de IRA.

4. Kent u F. Giesberts?

5. Is F. Giesberts eind december 1984 bij u geweest?
a. Hebt u hem toestemming gegeven om met politiecommissaris Blaauw bij de inlichtingendienst AZ over de uranium-kwestie te praten?
b. Hebt u hem volmacht gegeven om verdere onderhandelingen inzake uranium met mij te voeren?
c. Hebt u de advertentietekst in de rubriek Korte Mededelingen in De Telegraaf die geplaatst moest worden via de heer F.Giesberts gekregen?

“F.Giesberts moet de plaats van Martin innemen. Sorry van halve joker. Dit was noodlottig voor hem. Het boek van 239 bladzijden wil de GROTE INDUSTRIEEL eerst lezen voor het definitief wordt uitgegeven. F.Giesberts heeft het halve aas al. De vazal van de grote industrieel heeft de andere helft.
M.Amman en filmster, trouwens ook grote madam, zitten in de uitgeverscommissie. Maak je geen zorgen. Je was en blijft de eenling. Je vriend, Frank Waterfoort
”.

Meneer Lubbers, ik verzoek u vriendelijk doch dringend kontakt met mij op te nemen naar aanleiding van de eerder in deze brief vermelde feiten. Het is in ieders belang dat deze transaktie zo spoedig mogelijk tot een bevredigend einde zal komen
”.

Je zal zo’n briefje krijgen net op het moment dat je knus samen met Ria een paar eitjes zit te tikken aan de ontbijttafel.
Overigens kennen wij zowel de identiteit van intermediair Giesberts als die van Mitric’ tipgever. Vooralsnog zien wij de noodzaak om hun namen prijs te geven niet zitten. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
Lubbers en de muzelmannenbom